Nationalparker och miljardtals träd i Pakistans gröna våg

Trädplantor får omvårdnad vid en plantskola i Pakistan
Arbete vid en statlig plantskola i provinsen Khyber Pakhtunkhwa i norra Pakistan. Foto: Zofeen T. Ebrahim /IPS
Beräknad lästid 3 minuter

Världens ekosystem återställs inom ett årtionde – om FN:s initiativ når framgång. Pakistan vill vara ledande i klimatarbetet och ska bland annat plantera tio miljarder träd till 2023.

Pakistans premiärminister, den tidigare cricketstjärnan Imran Khan, har inte missat något tillfälle att sätta utländska dignitärer på besök i arbete. De erbjuds en vattenkanna och spade och får plantera ett av de tio miljarder träd som ingår i insatsen.

Programmet för plantering är en av flera satsningar på naturbaserade lösningar som har lanserats i Pakistan för att bemöta klimatkrisen. Landets mål är att 60 procent av energiförbrukningen ska komma från förnybara källor till 2030, och en satsning på att utöka landets nationalparker har inletts.

Som en del av de ekonomiska satsningarna i spåren av coronapandemin ska även 100 000 nya gröna arbetstillfällen ha skapats till årets slut.

De pakistanska målen ligger i linje med det årtionde för en återställning av ekosystemen som lanserades av FN i samband med Världsmiljödagen den 5 juni.

– Vårt mål är att vara ledande i klimatarbetet och i arbetet för att återställa ekosystemen, säger Malik Amin Aslam, minister med ansvar för klimatförändringar, till IPS.

Pakistan riskerar att drabbas mycket hårt av klimatförändringar

Pakistan står bakom mindre än en procent av de globala utsläppen av växthusgaser, men bedöms samtidigt vara ett av de tio länder i världen som riskerar att drabbas hårdast av klimatförändringarna.

Miljöaktivisten Vaqar Zakaria är samtidigt tveksam till regeringens satsningar. Han säger att ”grönmålningar” inte kommer att leda till att bin och fåglar återuppstår – utan menar att ett utökat skydd är det allra viktigaste.

Mangroveskog vid kusten i provinsen Sindh
Mangroveskogarna i provinsen Sindh är bland de största i världen. Bilden är från byn Kakapir i Indusdeltat, strax utanför jättestaden Karachi i sydöstra Pakistan. Foto: Zofeen T. Ebrahim

Samtidigt har även en satsning på fler skyddade områden lanserats av regeringen.

– Antalet nationalparker har redan utökats, från 30 till 45, säger Malik Amin Aslam.

En annan satsning genomförs i samarbete med den pakistanska avdelningen av WWF, Världsnaturfonden, och syftar till att förbättra möjligheterna att lagra vatten för tio miljoner invånare i landet. I projektet ingår också en satsning på att återställa ekosystemen i våtmarksområden.

Mangroveträd planteras på en yta av 40 000 hektar

Minister Malik Amin Aslam hävdar att miljösatsningarna redan har börjat visat resultat.

En annan pågående satsning är inriktad på mangroveområdena längs kusterna, som har stor förmåga att lagra kol och därmed fungera som viktiga kolsänkor. Enligt pakistanska myndigheter har stora framgångar uppnåtts i arbetet för att utöka dessa områden.

Pakistan har världens sjunde största mangroveskog, belägen i provinsen Sindh längs kusten till Arabiska havet. Nu planerar landet att plantera ytterligare 40 000 hektar mangroveträd i området, varav 15 000 hektar redan ska ha genomförts.

Zofeen T. Ebrahim /IPS

Läs mer | FN:s världsmiljödag 2021 varar till 2030

Temat för FN:s världsmiljödag 5 juni 2021 sträcker sig fram till 2030 – att ”återupptäcka, återskapa och återställa världens ekosystem” är nämligen inte gjort i en handvändning. Webbplatsen för World Environment Day är värd att besöka och här presenteras temat. Under parollen #GenerationRestoration uppmanar FN världsmedborgare till handling världen över. ”Vi har ett decennium på oss”, enligt FN.

Pakistan har intagit en framskjuten position och presenteras bland annat av UNEP (The United Nations Environment Programme). Hos klimatministeriet i Pakistan (MoCC.gov.pk) uttrycks tankar om målen. Responsen från omvärlden har varit mestadels positiv. De kritiska synpunkterna, som bland andra Greenpeace och REDD-Monitor lyfter fram, handlar om att plantage av träd av samma sort över stora arealer leder till nya problem.

Temadagarna avlöser varandra och 8 juni var det dags för FN:s dag för världshaven (se un.org).

/Sydasien

Print Friendly, PDF & Email
Nyhetsbyrån IPS

Inter Press Service är en internationell nyhetsbyrå med omkring 500 journalister, merparten lokalt förankrade i fler än 130 länder. IPS fokuserar på och bevakar FN, mänskliga rättigheter, internationell politik, ekonomi, freds- och utvecklingsfrågor samt miljö och klimat. IPS grundades 1964.