Miljontals nepaleser statslösa

Arjun Kumar Sah i Nepal
Arjun Kumar Sah har drivit kampen om medborgarskap i Nepal till högsta instans. Foto: Mallika Aryal | IPS
Beräknad lästid 3 minuter

Enligt en ny rapport tvingas närmare 4,3 miljoner av Nepals 27 miljoner invånare att leva som statslösa. Detta eftersom de saknar de medborgardokument som krävs för att uträtta en lång rad ärenden – däribland att kunna skaffa sig ett eget mobilabonnemang.

Uppgifterna framgår i en ny rapport från organisationen Forum for Women, Law and Development, FWLD. Utan medborgardokument går det inte att göra en adressändring, köpa eller sälja mark, skaffa ett pass, öppna ett bankkonto, få en högre examen, delta i val eller ens skaffa ett mobilabonnemang.

– Medborgarhandlingen är det fundamentala dokumentet som binder samman individ och stat. Utan detta saknar personen ett bevis för sin existens, säger juristen Sabin Shrestha vid FWLD.

År 2006 infördes en ny lag i Nepal som slog fast att alla som har en nepalesisk mamma eller pappa har rätt till nepalesiskt medborgarskap. Men år 2012 infördes en annan bestämmelse som slog fast att nepalesiskt medborgarskap bara skulle ges till personer som kan bevisa att både deras mamma och pappa är nepaleser.

För dem som bara har en nepalesisk mamma är det särskilt svårt att få medborgarskapet godkänt.

– Det är inte det enda skälet till att miljontals nepaleser är statslösa. Men att få ett medborgarskap genom sin mamma är extremt svårt, säger Sabin Shrestha till IPS.

Men vid sidan av hur lagarna är formulerade så är det på lokal myndighetsnivå som de faktiska besluten tas, och där gör myndighetsföreträdarna lite som de vill.

Arjun Kumar Sah, 24, föddes i Nepal med en nepalesisk mamma och en pappa som kommer från grannlandet Indien. Han har bott i Nepal i hela sitt liv, men har trots det inte erhållit medborgarskap.

När han ansökte om medborgarskap för första gången så avslogs hans ansökan med hänvisning till pappans nationalitet. Efter att den nya lagen hade införts 2006 gjorde Arjun Kumar Sah ett nytt försök hos myndigheterna, men fick återigen avslag.

Högsta domstolen slog fast rätten till medborgarskap men myndigheterna dröjer med dokumenten

Förra året anmälde Arjun Kumar Sah myndigheterna till landets Högsta domstol, som slog fast att han har rätt att få sitt medborgarskapsdokument utfärdat.

– Högsta domstolen skickade ett brev till myndigheterna och frågade varför jag inte fått mitt medborgarskap trots att min mamma är nepalesiska. Men nu har det gått nio månader och jag har ännu inte fått något svar, säger Arjun Kumar Sah.

I praktiken får de barn som har en nepalesisk pappa och en utländsk mamma medborgarskap, medan barn till en nepalesisk kvinna och en utländsk man inte får det. Det är alltså bara mannens nationalitet som räknas.

Juristen Dipendra Jha, som företräder Arjun Kumar Sah, menar att den tillämpningen går emot själva det demokratiska fundamentet – att alla människor är lika mycket värda.

– Vad är det för slags jämställdhet om en nepalesisk man kan gifta sig med vem som helst, och hans barn ändå blir nepales, medan en nepalesisk kvinna inte kan göra det?, säger Dipendra Jha.

Deepti Gurung är mamma till två statslösa döttrar. Hon vill att barnen ska få nepalesiskt medborgarskap, men varje gång hon ansökt har myndigheterna krävt att få uppgifter om barnens pappa.

– Jag tog ensam hand om barnen under deras uppväxt och deras pappa övergav dem medan de var små. Så varför vill myndigheterna dra upp hans bakgrund nu?, frågar sig Deepti Gurung.

Hon anser att praktiken – att inte ge barn till nepalesiska kvinnor medborgarskap – innebär ett stort förtryck av landets kvinnor.

Juristen Dipendra Jha säger att det särskilt är i fattiga familjer som barn tvingas växa upp som statslösa.

– Arjun Kumar Sahs pappa ansökte aldrig om nepalesiskt medborgarskap eftersom han inte hade något behov av myndigheternas tjänster. Men hans barn lever i en helt annan värld där man behöver medborgardokument för alla former av samhällsservice.

Samtidigt växer hela tiden antalet invånare som tvingas leva som statslösa.

– Problemet förvärras hela tiden eftersom de statslösa får egna barn och för dem är det helt omöjligt att få medborgarskap, säger juristen Sabin Shrestha vid FWLD.

I november förra året röstades det fram en ny konstituerande församling i landet, som kommer att få till uppgift att skriva en ny konstitution. De som är engagerade i kampen för de miljontals statslösa menar att tiden nu är inne för att hitta en lösning på medborgarskapsfrågan.

Text och foto: Mallika Aryal | IPS

Print Friendly, PDF & Email
Nyhetsbyrån IPS

Inter Press Service är en internationell nyhetsbyrå med omkring 500 journalister, merparten lokalt förankrade i fler än 130 länder. IPS fokuserar på och bevakar FN, mänskliga rättigheter, internationell politik, ekonomi, freds- och utvecklingsfrågor samt miljö och klimat. IPS grundades 1964.