Jordbrukare i Maharashtra vinner på att gå till rötterna

Ekologisk odling av bananer i Maharashtra
Devka och Krishna Desai i Maharashtra har växlat över till ekologisk odling, med väl valda grödor som ska fungera under svåra klimatförhållanden. Foto: Rina Mukherji /IPS
Beräknad lästid 2 minuter

Nyckfullt väder, höga temperaturer och problem med skadeinsekter gör livet allt svårare för jordbrukare i den indiska delstaten Maharashtra. Men i flera distrikt ger en satsning baserad på traditionella metoder och modern teknik nu goda resultat.

Distrikten Ahmednagar och Aurangabad i Maharashtra är torra och heta regioner som i klimatförändringarnas spår allt oftare drabbas av torka och begränsad nederbörd. I synnerhet under sommaren är situationen svår – och när regnen kommer vid fel tidpunkt förvärras de problem som orsakas av växtsjukdomar och skadeinsekter.

Men trots dessa svåra förutsättningar produceras här stora mängder frukt, baljväxter och majs. I flera orter har bönderna på senare år börjat fasa ut de kemiska produkterna med ekologiska metoder, med stöd av forskare från organisationen Watershed Organization Trust, WOTR.

Inom satsningen får olika sorters grönsaker och frukter samsas tillsammans på begränsade ytor – vilket gör att odlingarna består av växter av olika storlek som mognar vid olika tidpunkter. Mindre växter får på det sättet viss skugga av högre fruktträd.

Vattenanvändningen har effektiviserats med hjälp av sprinklersystem som utnyttjar lagrat regnvatten. Inom projektet använder man sig också av ett integrerat system med ekologiska bekämpningsmedel för att undvika växtsjukdomar och skadeinsekter.

Forskaren Nitin Kumbhar vid WOTR säger att dessa mer traditionella odlingsmetoder har visat sig ge både större skördar och minskade problem med skadeinsekter.

– Dessa odlingsmetoder driver fram starkare växter som klarar de extrema temperaturer som blivit vanligare på grund av klimatförändringarna bättre, säger Nitin Kumbhar till IPS.

Småbonden Dipali Bankar i byn Ambelohol berättar att hon tog av sina besparingar för att kunna diversifiera sina odlingar i enlighet med den modell som används inom projektet. Numera odlar hon ett stort antal olika frukter, grönsaker och kryddor på sin mark – och trots de problem som uppstod under pandemin har hennes familj ökat sina inkomster från jordbruket.

En annan jordbrukare i byn, Sindhubai Ramnath Desai, säger att hon till en början var skeptisk till satsningen – och bara använde sig av metoderna på en mindre del av sina odlingar. Men eftersom resultatet blev så bra ändrade hon snart uppfattning.

Tidigare brukade hennes familj vara tvungen att hyra in oxar som fick hjälpa dem med arbetet på åkern, men nu har de kunnat köpa in egna dragdjur tack vare förbättrade inkomster.

– I idag har vi en egen ko och två oxar, berättar Sindhubai Ramnath Desai.

De traditionella odlingsmetoderna kompletteras med hjälp av en mobilapp som har utvecklats av WOTR. Genom den får bönderna råd om hur de ska hantera och bevattna sina odlingar. Via appen får de också tips på hur de på egen hand kan tillverka olika ekologiska bekämpnings- och gödningsmedel för sina odlingar.

Rina Mukherji /IPS

Läs mer | Watershed Organization Trust

Organisationen Watershed Organization Trust, WOTR (se wotr.org), grundades 1993 och var 2021 verksam i 5200 byar i nio av Indiens delstater.

WOTR är en ideell organisation som verkar i skärningspunkten mellan praktik, kunskap och policy. Samarbete sker med olika intressenter i flera  sektorer. Målet är att säkra tillgång till vatten och mat, men också försörjning och inkomsttrygghet för att stödja hållbar tillväxt och välbefinnande särskilt för utsatta och missgynnade grupper och samhällen på den indiska landsbygden.

Print Friendly, PDF & Email
Nyhetsbyrån IPS

Inter Press Service är en internationell nyhetsbyrå med omkring 500 journalister, merparten lokalt förankrade i fler än 130 länder. IPS fokuserar på och bevakar FN, mänskliga rättigheter, internationell politik, ekonomi, freds- och utvecklingsfrågor samt miljö och klimat. IPS grundades 1964.