Extrema värmen förödande för Kashmirs bönder

Bönder i Kashmir
Mumtaza Bano (i mitten) på sin torra åkermark med andra kvinnor i hemby i södra Kashmir. Foto: Umar Manzoor Shah /IPS
Beräknad lästid 3 minuter

Under 2022 har Kashmir drabbats av flera värmeböljor. Effekterna är förödande för lantbrukarna i den konfliktdrabbade nordindiska delstaten. Vattenkällorna sinar och många bönder varnar för en annalkande kris.

Kashmir är känt för sin vackra natur, gröna berg, många vattendrag och dess behagliga klimat. Men på senare tid har delstaten drabbats av mycket höga temperaturer, som många menar hänger samman med klimatförändringarna. I spåren av värmeböljorna har vattenkällorna börjat sina och många bönder har tvingats uppleva hur deras grödor vissnar.

Risbonden Ghulam Mohammad Mir i byn Ganderbal odlar säger att flera månaders arbete nu riskerar att gå helt förlorat. Han berättar att regionen har upplevt temperaturer på upp till 37 grader – något som tidigare aldrig inträffade.

– Åkermarkerna är uttorkade och vi befarar att det vi odlar bara kommer att förtorka. Situationen är skrämmande, säger Ghulam Mohammad Mir.

Risbonden Ghulam Mohammad Mir i Kashmir
Ghulam Mohammad Mir befarar att allt slit på risfältet kommer att vara förgäves. Foto: Umar Manzoor Shah /IPS

Han är snart 60 år gammal och har levt på att odla ris i hela sitt liv, men har aldrig tidigare upplevt en liknande värme och vattenbrist. Vattenkällorna är nu tomma och Ghulam Mohammad Mir berättar att det hänger samman med att det inte kom något regn alls under hela våren.

– Varifrån ska vi nu få det vatten vi behöver till våra åkrar? Risfälten kommer att brännas sönder av denna hetta. Det här är en ren katastrof, konstaterar han.

En studie från Kashmirs lantbruksuniversitet slår fast att klimatförändringarna kommer att få stora effekter på regionens jordbruk, både genom en förändrad nederbörd och högre maxtemperaturer.

Data från Kashmirs meteorologiska institut visar att delstaten upplevt kraftigt minskade vårregn under fem år i rad. Mohammad Iqbal Choudhary vid delstatens jordbruksmyndighet berättar för IPS att det i sin tur har lett till att många bevattningskanaler nu är torra – vilket i sin tur kommer att slå hårt mot risproduktionen.

Miljöforskaren Arshid Jahangir vid Kashmirs universitet säger att de flesta modeller visar att regionen kommer att drabbas av allt fler extrema väderfenomen i framtiden. Och att den utvecklingen redan är tydlig eftersom regionen under de senaste tio åren har drabbats av allt fler översvämningar, skyfall, värmeböljor, torkor och jordskred.

”De extrema klimatfenomenen kommer inte bara att fortsätta inträffa, utan också bli allt vanligare”

– Tidigare var dessa fenomen ovanligare. De extrema klimatfenomenen kommer inte bara att fortsätta inträffa, utan också bli allt vanligare. Och vid sidan av de ekonomiska konsekvenserna innebär det också ett hot mot människors liv, säger Arshid Jahangir till IPS.

För bönder som Ghulam Mohammad Mir är frågan om det ens kommer att vara möjligt att försörja sig som jordbrukare i framtiden. Detta samtidigt som en majoritet av delstatens invånare lever på sina odlingar.

I området Pulwama i södra Kashmir arbetar Mumtaza Bano på sin åker tillsammans med sin man. Men hon befarar att resultatet av deras slit kommer att bli magert.

– Jorden är hård och svårbearbetad. Nu är vi inne i juli och vi saknar bevattningsmöjligheter. Vattenkanalerna håller på att torka ut och detsamma gäller våra förhoppningar om att få en bra skörd. Alla i vår by funderar just nu på att överge jordbruket och att försöka hitta andra sätt att försörja sig. Just nu känns det mest som vi bara ödslar bort vår tid, säger Mumtaza Bano.

Miljöprofessor Shakil Ahmad Ramsoo säger till IPS att den kris som blivit alltmer tydlig över hela Himalaya-regionen bara kan lösas på global nivå.

– Klimatförändringarna är verkliga. Vi kommer att drabbas av allt längre torra perioder som följs av långvariga skyfall, och den utvecklingen är tydlig när vi studerar de senaste 30 eller 50 åren. Det kommer mindre snö på vintern och det regnar mindre under både höst och vår. Det handlar om en kris som måste uppmärksammas internationellt – för att vi ska kunna motverka den, konstaterar Shakil Ahmad Ramsoo.

Läs mer | Tema klimat och vatten

Sydasien reportagemagasin 2020 – tema klimat och vatten
Sydasien nr 1 2020.

Sydasiens magasin med tema klimat och vatten kan läsas  fritt som pdf i arkivet. Numret kan också beställas från Sydsiens redaktion.

I magasinet 2021 behandlade Sydasien temat jordbruk och livsmedel. Även det numret kan beställas.

Print Friendly, PDF & Email
Nyhetsbyrån IPS

Inter Press Service är en internationell nyhetsbyrå med omkring 500 journalister, merparten lokalt förankrade i fler än 130 länder. IPS fokuserar på och bevakar FN, mänskliga rättigheter, internationell politik, ekonomi, freds- och utvecklingsfrågor samt miljö och klimat. IPS grundades 1964.