Karismatisk nationalism via sociala medier och konflikter

Indiens premiärminister Narendra Modi är hindunationalismens frontfigur.
Premiärminister Narendra Modi, hindunationalismens frontfigur, adresserar sina anhängare. Foto: Saikat Paul/Shutterstock.com
Beräknad lästid 2 minuter

Den senaste tiden har hindunationalismen i Indien uppmärksammats. Utrikespolitiska institutets senaste nummer av Världspolitikens Dagsfrågor tar upp ämnet. Henrik Schedin har läst och anser att det är en bra men lite frustrerande sammanfattning.

Indologen och medarbetaren på Utrikespolitiska institutet, Henriette Tjäder, har författat numret Indien – Hindunationalism på frammarsch som består av en längre text. Tjäder ger en god sammanfattning av hur Bharatiya Janata Party (BJP) och hindunationalismen har växt fram och tagit över makten i Indien. Det ger en inblick i flera olika aspekter av ideologin och dess uttryck.

BJP och Modi har fått mycket kritik runt om i världen och i Indien. På senaste har kritiken främst kommit i samband med hanterandet av motsättningarna kring de nya medborgarlagarna och det snabba införandet av nedstängningen av Indien på grund av den pågående pandemin. Däremot så ger Tjäder en inblick i varför premiärminister Narendra Modi och BJP är så populära bland den hinduiska majoriteten.

Foto: Utrikespolitiska institutet

Hon beskriver hur Modi själv är en karismatisk person och framgångsrik på sociala medier, och därför når ut till den stora medelklassen och driver partiet framåt. Men också hur BJP har infört vissa framgångsrika program för landets fattiga. Bland annat att dra in gas i många hushåll, som har förbättrat för många kvinnor som slipper laga mat över öppen eld.

Kashmirkonflikten utnyttjas också av BJP för att visa hinduer handlingskraft och flörta med de anti-muslimska tongångarna som finns i landet. De har trappat upp våldet mot Pakistan för att öka nationalismen och dragit tillbaka det delvisa självstyre som regionen tidigare har åtnjutit.

Läsaren får också en historisk redogörelse till ideologin och hur den indiska varianten av nationalism tog form. Ideologin tog form i boken Hindutva: Who is Hindu? av Vinayak Damodar Savarkar på 1920-talet. I boken kopplades Indien ihop med hinduismen och slagordet ”Hindi-Hindu-Hindustan” myntades.

Hindi-Hindu-Hindustan

Formatet på tidskriften tillåter inte Tjäder att gå in på detalj, vilket blir en aning frustrerande. Hon tar upp flera stora frågor i en förhållandevis kort artikel. Flera bisatser väcker mitt intresse, men frågan kommer inte upp igen.

Till exempel så nämns att hindunationalismen försöker ”minska de sociala skillnaderna som skapas av kastsystemet”, men jag får inget tydligt svar på hur. På samma sätt avhandlas kvinnors roll inom hindunationalismen i två stycken. Lite för många trådar lämnas öppna.

Detta är en bra introduktion till fenomenet hindunationalism och helt klart läsvärd. Tidskriften är informationstät, men den lämnar också många frågor öppna. Formatet må stundtals vara frustrerande, men det är också ett effektivt sätt att nå ut med mycket information på kort tid. Läsaren får en ytlig bild av läget, men en övergripande sådan.

 


Världspolitikens Dagsfrågor kommer ut med 12 nummer per år och varje nummer behandlar ett specifikt tema.

Numret Indien – Hindunationalism på frammarsch går att beställa på www.ui.se eller info@ui.se. Det går även att lyssna på Henriette Tjäder i The UI podcast.

Print Friendly, PDF & Email
Henrik Schedin

Henrik Schedin är skribent och var redaktör för Sydasien 2020-2022. Hans fokusområde är sociala rörelser i Nepal och han har rest till Nepal regelbundet sedan 2012. Henrik har en magisterexamen i globala studier från Göteborgs universitet och har en bakgrund i antropologi och utvecklingsstudier.