Trots biståndsinsatser skördar den afghanska vintern människoliv

 

Beräknad lästid 2 minuter

De afghanska vintermånaderna är bistra. Under årets två första veckor frös barn och gamla ihjäl. Instängda i flyktinglägren tog vinterkylan sjutton liv, av dem var elva barn.

Nu slår Amnesty International (AI) larm. Dessa dödsfall hade kunnat förhindras, de var onödiga. Polly Truscott, biträdande chef för organisationens Asienavdelning, säger i ett pressmeddelande:

Dessa dödsfall visar på en bristfällig samordning av hjälpinsatser för de hundratusentals internflyktingar som finns i läger runt om i Afghanistan.
I lägren finns varken skydd mot kylan eller tillräckligt med mat; det mesta saknas: filtar, varma kläder, presenningar, kaminer, bränsle och vatten.

– Samordningen mellan den afghanska regeringen och biståndsländerna måste förbättras om fler dödsfall ska förhindras, säger Polly Truscott.
Förra vintern, som var ovanligt kall, skördade vinterkylan minst 100 människors liv; de frös ihjäl, de flesta barn.

Sedan i fjol har väldigt lite hänt. Gång på gång har inhemska och utländska frivilligorganistioner krävt förberedelser inför vintern. Senast den 19 oktober i fjol uppmanades den afghanska regeringen och världssamfundet i ett öppet brev undertecknat av 30 organisationer, bl a AI och Svenska Afghanistankommittén, att förhindra en upprepning av tragedin från förra vintern.

Enligt internationell rätt har Afghanistan och de länder som förmedlar bistånd skyldighet att skydda människors liv i lägren.

Uppgifter som nått Amnesty gör gällande att lokala myndigheter hindrat hjälp att nå internflyktingarna. Motivet är att förhindra att lägren permanentas; flyktingarna ska istället tvingas lämna lägren för att söka sig till de platser de flytt ifrån.

Det är oacceptabelt. Det är brottsligt, menar AI:s talesperson Polly Truscot, som framhåller att särskilt de grupper som är mest utsatta under landets kalla vintermånader – barn, äldre, funktionshindrade, människor i behov av sjukvård, som gravida kvinnor – måste få skydd.

Det faktum att det är barn och gamla som frusit ihjäl visar ett bestående behov, trots skyldigheten enligt internationell rätt att skydda internflyktingarna.

Tre decennier av väpnad konflikt har lett till en av de högsta andelarna internflyktingar i världen.

UNHCR, FN:s flyktingorgan, räknar med minst 450 000, men många bedömer att den verkliga siffran är betydligt högre.

Print Friendly, PDF & Email
Anders Davidson

Anders Davidson är frilansskribent och föreläsare, med tre årtiondens perspektiv på Afghanistan. Redaktör Afghanistan.nu, tidigare redaktör Afghanistan-Nytt och mångårig medarbetare i Sydasien. Medredaktör för ”Islams mångfald” (1989), ”Afghanistan förr och nu – En handbok” (1995), samt ”Afghanistan, biståndet och talibanerna – utmaningar inför 2000-talet” (1999).