Nya metoder ger resultat i Bangladeshs skolor

Skolbarn vid ett av Enrichs center i distriktet Chapainawabganj. Foto: Rezaul Karim | IPS
Skolbarn vid ett av Enrichs center i distriktet Chapainawabganj. Foto: Rezaul Karim | IPS
Beräknad lästid 3 minuter

Nästan alla barn i Bangladesh börjar numera i skolan och andelen som hoppar av har sjunkit drastiskt under det senaste decenniet. En av anledningarna är satsningar på nya metoder för att hålla kvar barnen.

Studier visar att 98 procent av alla flickor och 97 procent av alla pojkar år 2014 hade börjat skolan i Bangladesh. Fram till klass fem hade 81 procent av barnen fortsatt att gå i skolan, vilket kan jämföras med en siffra på bara 54 procent för flickor respektive 60 procent för pojkar år 2005.

Fattigdom är en av de främsta orsakerna till att barn slutar skolan i förtid, och det gäller även sjuåriga Afroza Khatun, som tvingades hoppa av skolan eftersom hennes mamma inte hade möjlighet att hjälpa henne med läxorna.

Hennes avhopp uppmärksammades dock av en lärare som är engagerad i programmet Enrich, ett statligt center som arbetar för att hålla barn kvar i skolan.

– Jag kunde inte acceptera att en så duktig elev som Afroza var tvungen att sluta på grund av att hennes mamma inte kunde ge henne det stöd som behövdes, berättar Mosammet Shirin Akter, lärare vid ett av Enrichs center, för IPS.

Afrozas pappa dog innan hon föddes och hennes mamma Joshna försörjer familjen genom ett lågavlönat arbete som knappt räcker för att ge familjen två mål mat om dagen. De bor alla i en enkel bostad i distriktet Chapainawabganj.

I stället för att sluta skolan skrevs Afroza in vid Enrichs center i sin hemby, där hon får stödundervisning och läxhjälp tillsammans med 29 andra barn som också velat hoppa av skolan.

– Vi hjälper barn med deras läxor i deras hemkvarter, berättar Mosammet Shirin Akter, som arbetar med läxhjälpsprojektet tillsammans med en stor grupp lärare.

Khairul Bashar är engagerad i det lokala Enrich-programmet.

– Det är inte lätt att förmå dessa barn att återgå till sina skolor. Fattigdomen gör att deras föräldrar måste arbeta och inte klarar den extra bördan att hjälpa barnen med läxorna, säger Khairul Bashar.

Många av barnen i fattiga familjer tvingas även arbeta själva för att dryga ut familjernas inkomster. Men enligt Khairul Bashar har man nu lyckats få alla barn i 14 olika byar att återgå till skolbänken.

Enligt officiella siffror har andelen barn som hoppar av skolan i förtid minskat kraftigt på senare år. Vägen dit har dock varit lång. I stället för att bara fokusera på att erbjuda gratis skolgång har satsningar även inriktats på de problem som fattigdomen för med sig, och som påverkar barnens skolgång.

Mohammad Abu Hena Mostafa Kamal, vid direktoratet för grundskoleutbildning, berättar att man till en början kunde se hur andelen barn som började skolan ökade – samtidigt som andelen som också hoppade av förblev mycket hög.

– Då satsade vi på attraktiva åtgärder som syftade till att få fattiga föräldrar och vårdnadshavare att skicka sina barn till skolor i områden där fattigdomen är ett stort problem.

En av satsningarna var särskilda matprogram som kompenserade fattiga föräldrar, en annan införande av mindre skolor som gjorde det möjligt för fler barn att gå i skolor närmre hemmen. Ytterligare en satsning går ut på att ge barn från fattiga hem stipendier, samt gratis skolböcker och skoluniformer.

– Bangladesh har gjort betydande framsteg under de senaste två decennierna när det gäller att få barn i skolan. Men fortfarande hoppar många barn av på grund av fattigdom, säger Rajashree Paralkar, som är chef för Världsbanken i Bangladesh.

Även FN:s barnfond Unicef menar att stora framsteg har gjorts i landet. Men Unicefs landrepresentant Edouard Beigbeder påpekar samtidigt att skolväsendet fortfarande står inför många utmaningar, och nämner som exempel att kontakterna mellan lärare och elever i landets skolor ligger långt under de internationella normerna.

Ett annat fortsatt problem på många av landets skolor är bristen på fungerande toaletter och rinnande vatten.

Text och foto: Naimul Haq | IPS

Print Friendly, PDF & Email
Nyhetsbyrån IPS

Inter Press Service är en internationell nyhetsbyrå med omkring 500 journalister, merparten lokalt förankrade i fler än 130 länder. IPS fokuserar på och bevakar FN, mänskliga rättigheter, internationell politik, ekonomi, freds- och utvecklingsfrågor samt miljö och klimat. IPS grundades 1964.