Jaffna i fokus på konferens

Konferens med fokus på Jaffna
Staden Jaffna sattes i fokus vid konferensen i Zürich. Foto: Andreas Johansson
Beräknad lästid 3 minuter

Vid en internationell konferens i Zürich 23-24 november 2011 presenterades Sri-Lanka-relaterad forskning. Bland annat var staden Jaffna i fokus. Andreas Johansson var på plats vid konferensen som arrangerades av universiteten i Zürich och Utrecht.

Staden Jaffna är huvudstad i den norra provinsen och var länge under kontroll av den tamilska gerillan LTTE. Demografiskt så var Jaffna länge Sri Lankas näst största stad men på grund av inbördeskriget så har många människor flytt därifrån och stadens population minskat. Delon Madavan, doktorand vid Universitet i Paris, presenterade sin studie som bland annat behandlade den religiösa segregationen i Jaffna.

Hinduismen har varit och är den dominerande religionen i Jaffna och länge levde hinduerna i samförstånd med den muslimska befolkningen i staden. Kristna missionärer började anlända tillsammans med europeiska kolonisatörer, detta ledde till att ännu en religion etablerade sig i Jaffna. Staden började så småningom bli religiöst segregerad och ett tecken på detta är att de olika religiösa helgedomarna återfinns i vissa områden i staden.

Till exempel så finns moskéerna i stadens västra del och de kristna kyrkorna i stadens södra del. I Jaffna är tre fjärdedelar av helgedomarna hinduiska, att det återfinns hela 67 hinduiska tempel i staden. Detta kan förklaras med att de hinduiska ledarna ville stävja de kristna missionärernas framfart genom att göra hinduismen mer synbar. Så den religiösa segregationen är delvis ett resultat av kolonialmaktens missionerande.

Under 1990-talets början så förändrades stadens befolkning drastiskt då LTTE utvisade muslimerna från staden och det norra territoriet som de då kontrollerade. Detta innebär att i dagens Jaffna så återfinns det inte speciellt många muslimer, även om några har börjat återvända efter krigsslutet 2009.

Det är inte bara människor som har börjat återvända till Jaffna, ett annat avhandlingsprojekt (forskaren önskar vara anonym) kommer att analysera den ekonomiska tillväxten som staden möjligen kommer att få efter krigsslutet.

Det har på senare tid tillkommit en rad olika företag i staden, bland annat banker, hotell, mataffärer med mera och det talas om en ”ekonomisk uppsving” i Jaffna efter att den lankesiska regeringen återigen har kontrollen över staden.

Avhandlingens syfte är att ifrågasätta om den ekonomiska tillväxten verkligen kommer att gynna folket i Jaffna eller om det i själva verket är frågan om en ekonomisk verksamhet som styrs från de södra delarna av landet.

De var förstås flera ämnen som behandlades under konferensen, en rapport som går att ta del av är ”Pawns of Peace, Norway-Sri Lanka Evaluation” som analyserar Norges roll i Sri Lanka (rapporten kan laddas ned som pdf från det norska biståndsorganet Norad).

Den nuvarande forskningen om Sri Lanka handlar mycket om efterkrigstiden och hur landet utvecklas, och kanske är forskning kring Jaffna en bra återspegling vad som sker i Sri Lanka i stort. Deltagarna vid denna konferens, cirka 50 stycken, är bara en liten del av de som forskar om Sri Lanka i världen, men trots detta så är det fortfarande väldigt få i Sverige som skriver om landet. I framtiden hoppas i alla fall jag att vi bli fler.

Forskningen har till uppgift att bidra till samhällsnytta och jag tycker alla projekt har potentialen att bidra med något. Det är viktigt att inte akademin blir en klubb för inbördes beundran utan att forskare delar med sig av sin kunskap till allmänheten och beslutsfattande myndigheter, vilket tyvärr inte alltid är fallet.

Läs mer | Religionstillhörighet i Jaffna

Grafiken visar religionstillhörighet i provinsen Jaffna i norra Sri Lanka.
grafik-religion-jaffna

Källa: Delon Madavan Socioreligious Desegregation in an Immediate Postwar Town Jaffna, Sri Lanka, 2011

Print Friendly, PDF & Email
Andreas Johansson

Andreas Johansson är filosofie doktor i religionshistoria och forskare vid Centre for Theology and Religious Studies vid Lunds universitet (LU) och senior lektor vid universiteten i Karlstad och Lund. Tidigare föreståndare för nätverket SASNET vid LU. Andreas har forskat i religiöst språk och symboler i icke religiösa organisationer i Sri Lanka och Maldiverna. I den dokumentära fotoboken ”Yakuza Tatoo” framträder hans fotointresse.