Hug & Heal vill stärka människor

Indra Gurung visar hur han går in i meditativt läge under intervjuven med Sydasien. Foto: Johan Mikaelsson
Indra Gurung visar hur han går in i meditativt läge under intervjun med Sydasien. Foto: Johan Mikaelsson
Beräknad lästid 7 minuter

Efter skalvet i Nepal stod plötsligt hundratusentals människor utan hem. Många hade förlorat anhöriga och var i akut kris. Inte minst barn var helt apatiska inför den högst ovissa framtiden. Indra Gurung verkade snabbt för att stärka människor i den svåra situationen. Organisationen Hug & Heal föddes några timmar efter jordbävningen.

Det går inte att ta miste på Indra Gurungs goda intentioner. Den nepalesiske mannen har en positivt laddad aura kring sig, och ett varmt leende. Överst på hans visitkort står det som är hans föresats i livet: ”Reaching people, Touching hearts, transforming lives” (Nå människor, röra vid hjärtan, förvandla liv).

Han är utbildad i ekonomi (MBA) och psykologi, är master i Akasha healing, psykologi- och hjärncoach, dessutom certifierad instruktör i att gå på glödande kol.

Vid konferensen för International Peace Research Association (IPRA) i Sierra Leones huvudstad Freetown i november 2016 presenterade han sina idéer. Konferensen samlade 300 deltagare, främst forskare och andra med koppling till ”freds- och konfliktsektorn”. IPRA har ett tjugotal kommittéer med olika inriktningar inom en rad fält.

Intervjun gör vi under bussresan från det enkla hotellet uppe på bergssluttningarna i Freetownstadsdelen Murray Town ner till konferenslokalerna nära Lumley Beach.

– Det finns olika energier, goda och dåliga. I kroppen pågår en ständig kamp för att nå en medelväg. Det handlar om att få en balans mellan kärlek och hat, krig och fred, börjar Indra Gurung.

För att nå ut och nå fram vill han förenkla. Han försöker göra det hela gripbart. Han tror att hjärtat ska vara som en mamma och kroppen ska vara ”som en hårt arbetande jordbrukare”.

– Det vi matar mest kommer ut i våra liv. Det spirituella och det materialistiska hänger ihop, säger han.

Den presentation av Hug & Heal som han gjorde vid konferensen utgår från jordbävningen. Kramas och läk/helas var det gripbara budskapet.

– Klockan 11:56 den 25 april 2015 råkade ut för jordbävningen som gav 7,8 på Richterskalan. På 46 sekunder förändrades allt. Om allt kan förändras på så kort tid då, så visar det också att vi alltid kan förändra våra liv.

Alla människor kom ut på gatorna i Kathmandu. Här stod tusentals som inte visste vad de skulle göra härnäst. Indra Gurung kände inspiration. Han och hans fru, några nära vänner och en handfull av hans studenter tog med sig blommor och gick runt i staden. När de räckte över en blomma till en människa som uppenbart påverkats psykologiskt av jordbävningen var det som en utsträckt hand. De erbjöd stödsamtal. Till en början var många mycket rädda.

– Vi ville säga till dem att ”vi är här för er och vi kan arbeta tillsammans och göra något åt det”. De började prata och öppna sig. Många blev märkbart lättade. Redan samma eftermiddag gav vi vår rörelse namnet Hug & Heal, förklarar Indra Gurung.

Organisationen Hug & Heal grundades efter jordbävningen i Nepal
Organisationen Hug & Heal grundades efter jordbävningen i Nepal. Foto: Hug & Heal

Till en början var de tio-femton personer. Dag för dag växte antalet som ville vara med och hjälpa. Snart var 27 psykologer och helare och ytterligare 100 frivilliga involverade.
De använde sig av meditationen kring lotusblomman. Den som mediterar tänker sig att en lotusblomma slår ut i själen. I kombination med lugnande musik och andningsövningar kunde många lugna sig.

Han sammanfattar det program som Hug & Heal använder som en andlig form av psykoterapi för att hela människor vid trauma eller kris. De har tagit in den systematiska metodologin i Healing After Trauma Skills (HATS), som användes efter 11 september i USA, och huvudidéerna i Akasha healing.

I Nepal har både buddism och hinduism ett starkt fäste. Människor kan relatera till idéerna. Men en person måste inte vara religiös eller tro på högre makter för att dra nytta av de läkande krafterna i meditation. Vid ett trauma eller en kris är det en användbar metod.

– Religion lärs ut, men andlighet känns. Det som är användbart tar du med dig. När Buddha var här gjorde han sitt bästa, samma med Jesus. De såg metaforer, säger han.

Indra Gurung föddes i Indien, där pappan var Gurkha-soldat i armén. Hans familj var buddister, vilket inte var lätt i det starkt hinduiska indiska samhället. Han gick sedan på en katolsk skola, utbildade sig och gifte sig med en hinduisk kvinna. Paret hamnade i Nepal.

– Hur kommer det sig att jag har utsatts för denna intressanta kombination av erfarenheter i mitt liv? Jag har försökt göra det bästa av dem. Jag upplevde andlighet och öppnade mig för att söka svar på frågor kring vem jag är och varför jag är här, förklarar han.

Indra Gurung. Foto: Johan Mikaelsson
Indra Gurung. Foto: Johan Mikaelsson

Gurung resonerar att om information eller kunskap som är användbar stannar hos en människa gör den ingen nytta. Den måste förmedlas.

Namnet Hug & Heal valdes för att kramen var central. Men det var inte vilken kram som helst. Det gällde att kramas och samtidigt ta två djupa andetag. Det skulle inge hopp.
– Vi uppmuntrade människor att ta sig tillbaka till livet. De måste sörja en tid, men sedan gäller det att resa sig.

Hug & Heal nådde 35 000 människor under de första veckorna efter jordbävningen. Många var frustrerade över allt som hänt. De gavs en övning, att tänk sig att de är lyckliga.

– Vi ville öppna deras sinnen, för att de skulle komma ur den förlamande känsla många var fast i – att allt var slut och förlorat. Vi behövde en timme för att arbeta med dem.

Det var som en psykologisk första-hjälp. Den kunde innehålla avslappning genom hypnos, regnbågsövning, Chakra-balansering, och djupandning för att stärka sina intentioner och övningar för bättre kroppshållning.

Människor uppmanades att hålla armarna runt ett träd några minuter, något som kallas jordning. Spirituellt ska kropp och själ vara i harmoni. Det som passerar våra kroppar når så småningom det högre sinnet.

– Vi måste bara ansluta oss till det högre sinnet. Det sker visuellt, genom ljud och genom känslor. Medvetet, omedvetet och det högre sinnet, säger han.

En liten pojke gjorde starkt intryck på Indra Gurung. Pojken kunde prata på tre dagar. De gav honom mat och han började prata. Båda föräldrarna var borta. Mamman och pojken återförenades efter ytterligare tre dagar. Efter det var han med och hjälpte Hug & Heal.

Organisationen arbetade både med enskilda personer och i större grupper. Även soldater och frivilligarbetare behövde hjälp och insikterna och idéerna spreds.

Gemensamhet i krisen. Foto: Hug & Heal
Gemensamhet i krisen. Foto: Hug & Heal

– Många av de som kom till Nepal från andra länder för att hjälpa blev efter en tid sjuka av stress. Vi fick hjälpa dem och få dem att inse att de behövde ta hand om sig själva.
I ett hårt drabbat område, tre timmars körning på dåliga vägar upp i bergen, höll Hug & Heal 17 dagar efter jordbävningen en fyra timmar lång session med 1700 människor.

– Vi genomförde en sömnhypnos i kombination med meditation. För första gången på veckor kunde de sova lugnt. De sov i 45 minuter och det var en märkbar skillnad, de sa att de kände sig lyckliga. Vi sa till dem: Gå hem och bygg upp era hus!

Hug & Heal höll senare en workshop för en större grupp deltagare i tio dagar i hur de kan prata med andra, som mår ännu sämre. Enligt Gurung kommer det att behövas vid nya kriser eller i vardagen, då många människor går igenom svåra perioder.

Gurung har också arbetat med att hjälpa organisationer att lyfta. Företagsledningar, exempelvis på ett femstjärnigt hotell, inser att psykologiskt välbefinnande hos personalen och ekonomisk framgång hänger ihop. De som mår bra presterar bättre.

I februari 2017 arrangerade Hug & Heal en lyckokonferens, fri och gratis för alla. Lycka handlar om flyktiga känslor vi har varje dag, men också om en övergripande tillfredsställelse över livet. Det som påverkar mest är våra val, våra attityder, hur vi tar oss an relationer, samt värderingar och känsla av syfte. På konferensen behandlades punkterna ”psykologin kring lycka”, ”lycka på jobbet”, ”lycka och finansiellt välbefinnande”, ”lycka och samhället” samt ”lycka och utbildning”.

Bland de som påverkats psykologiskt av jordbävningen visade det sig snart att gamla minnen kom tillbaka hos dem som nu drabbats av naturkatastrofen. De svåra åren under inbördeskriget mot maoisterna låg obearbetade hos tusentals människor.

– De var rädda för okända händelser som de upplevt i barndomen. Jordbävningen blev en utlösande faktor. Det öppnade för att gå igenom samtalsterapi för att bearbeta de underliggande problemen, säger Indra Gurung.

Gurung pratar snabbt kring teorier om starka energipunkter i världen – Japan, Klippiga bergen, Himalaya, London och pyramiderna i Egypten. Han ser Jack Makani som sin spirituelle ledare. Makanis slogan är ”För fred i världen”. Visionen är att stödja människor i världen att inse att de själva är ansvariga för vad som händer i livet. På så sätt skapar vi vårt eget liv. Alla har ett ansvar för sina tankar och handlingar.

– Live as you learn?
– Walk the talk, and talk the walk!

LÄS MER;

Nepal behöver fortfarande hjälp att byggas upp

Meditation (länk till You Tube)

Hjälpinitiativet Empower Nepal Youth (länk till webbplats)

Always Hug and Heal (länk till facebook-sida)

Print Friendly, PDF & Email
Johan Mikaelsson

Johan Mikaelsson är sedan 2020 redaktör för Sydasien. Johan är frilansjournalist och har skrivit och gjort dokumentärfilm om Sri Lanka med särskilt fokus på mänskliga rättigheter. Hans bok ”När de dödar journalister – En personlig skildring av Sri Lanka”, släpptes 2015. Johan började skriva för Sydasien 1997.