Brännande fråga om sanning och rättvisa i Sri Lanka väcker heta känslor i Genève

Diskussioner som rör ansvarsutkrävande för krigsbrott diskuteras regelmässigt i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève. Då kan människor bli upprörda. Sydasiens Johan Mikaelsson hamnade i korselden under den senaste sessionen när Sri Lanka var i blickfånget.