Sydasien i tryck 2020: magasin och årsbok

Sydasien är en oberoende tidskrift (och tidskriftsförening) för alla som vill följa utvecklingen i regionen – Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Pakistan och Sri Lanka. 2020 ger vi ut ett reportagemagasin (oktober) och en årsbok (årsskiftet) parallellt med Sydasien.se.

 

Sydasien reportagemagasin 2020 – tema klimat och vatten
I Sydasien nr 1 2020 finns exklusiva reportage och artiklar. De har inte publicerats på Sydasien.se och kan endast läsas i magasinet.

Prenumeration

Privatpersoner: 200 kronor
Organisationer och bibliotek: 260 kronor

Plusgiro: 795 496-9
Swish: 123 211 2068

Betala och mejla postadress till info@sydasien.se. Vi skickar magasin och årsbok. Information om events mejlas ut och läggs som notiser på Sydasien.se. Avgiften för prenumerationen ger också medlemskap. Vill du bara beställa magasinet kostar det 120 kr inkl frakt.

 

Mer om Sydasien och redaktionen

Redaktionen ligger sedan december 2019 i Mölndals Kvarnby utanför Göteborg. Två redaktörer delar på arbetet med tidskriften och vi anlitar skribenter och fotografer som är specialiserade på länderna – baserade i Sverige och i regionen. Dessutom finns en engagerad och kunnig styrelse till hands.

De senaste åren har Sydasien ordnat releaseevents i Stockholm och Lund, samt varit med vid Bokmässan i Göteborg och vid MR-dagarna. Under 2020 blir det tyvärr, vilket vi alla är medvetna om, svårare att ha sammankomster. Men vi hoppas att kunna hitta ett tillfälle där Sydasienvänner kan ses för att umgås och diskutera våra länder.

Sydasien Magasin ges ut hösten 2020. Tidskriften trycks den 8 oktober 2020 och skickas ut veckan efter. Färdigställandet har dragit ut på tiden, i gengäld blir det hela 72 sidor och texter och reportage om och från samtliga länder i Sydasien.

Sydasien Årsbok, med texter och analyser om utvecklingen i länderna färdigställs i slutet av 2020 och ges ut kort därefter.

Sedan 1977 har Tidskriften Sydasien spridit kunskap om regionen. Vi fortsätter att bevaka och granska utvecklingen och behandlar mänskliga rättigheter, folkliv, kultur, politik, forskning och tar upp ämnen för debatt.

Välkommen som medlem och ett nytt årtionde med tidskriften Sydasien!

Vad vill du se mer av? Mejla dina synpunkter till redaktionen@sydasien.se!

Sydasien nr 2 2019
Sydasien nr 2 2019 och tidigare nummer kan beställas från Sydasiens redaktion.

Beställ gärna tidigare nummer av Sydasien (porto tillkommer):
1977–2010 (4 nr per år) samt #1 2017: 50 kr/st
#1 2018: 60 kr
#2 2018: 60 kr
#1 2019: 60 kr
#2 2019: 60 kr

Paketpris erbjuds vid större beställningar.