Sydasiens sista nummer 2022 sprids i dagarna

Sydasien nr 4 2022
Ännu ett nummer av Sydasien ser dagens ljus. Foto: Sydasien
Beräknad lästid 2 minuter

Sydasien nr 4 2022, med tema hälsa, har packats på redaktionen och skickas ut i dagarna.  Samtidigt med den nyårskaramellen släpper vi en nyhet kring utgivningen 2023: Istället för fyra nummer ger Sydasien ut en bok parallellt med Sydasien.se.

Sydasien kommer 2023 alltså inte att ge ut en tryckt kvartalstidskrift parallellt med nättidskriften Sydasien.se som under åren 2021 och 2022. Det beslutet har redaktionen fattat under hösten.

Utgifterna för att trycka och distribuera fyra nummer per år är helt enkelt för höga i förhållande till intäkterna, som under 2022 inte ökade till den nivå som vi hoppades på under 2021.

Arbetsinsatsen har de senaste åren också varit stor, då ambitionerna varit höga – med ett ”årsboksnummer”, ett rejält magasin samt två mindre temanummer. Vi är nöjda med resultatet och tacksamma för den positiva återkoppling vi fått.

Samtidigt ser vi nu fram emot att fortsätta utveckla tidskriften på nätet och i tryck – och att fylla den med intressant innehåll.

Sydasiens fyra nummer 2022
Årsboksnumret, två mindre nummer med tema pressfrihet och exil respektive hälsa, samt magasinet med tema Ekonomi och digitalisering. Alla kan beställas från redaktionen. Foto: Sydasien

Vi ser fortfarande betydelsen i att ge ut något i tryckt form. Genom att nå ut bredare i bokform, en tryckt utgåva som även sprids som tidskrift, hoppas vi att nättidskriften ska bli mer känd, etablerad och läst.

Exakt vilket format boken ska få fastställs under våren 2023. Lansering sker sedan i samband med Bokmässan i Göteborg hösten 2023.

Sydasiens intäkter utgörs huvudsakligen av produktionsstöd från Kulturrådet, men medlemsavgifter och försäljning av tidskrifter är en viktig inkomstkälla. För att tidskriften ska utvecklas krävs högre intäkter och tanken är att boken ska bli självbärande. Förhoppningen är att få ett litet överskott när räkningarna för tryck och distribution av boken är betalda.

Årsavgiften för 2023 sänks till 200 kr, men vi behåller summan 500 kr för stödmedlemmar.

Sydasien är en skör planta som behöver omsorg för att överleva i en ganska hård omgivning. Tidskriften är beroende av alla som bryr sig om den.

Vi på redaktionen, redaktörerna Johan och Henrik, vill härmed passa på att önska alla er läsare ett riktigt gott nytt år!

Läs mer och beställ | Sydasien nr 4 2022

Sydasien nr 4 2022 omslag
På omslaget syns en flicka i Sirsa, Indien. Foto: Rohit Bhakar | Shutterstock

Fokus i Henriks Schedins essä är införsel av medicin till behövande i Nepal. Dessutom har vi nedslag i Pakistan kring de myggburna sjukdomarna denguefeber och malaria och i Sri Lanka en intervju kring folkhälsan i krisens spår.

Anna Nilsdotter och Arif Jabbar Khan från organisationen Water Aid skriver i sin debattartikel om vikten av grundläggande sanitet. Situationen i Pakistan förvärrades under 2023 till följd av de omfattande översvämningarna i landet. Än fler saknar nu tillgång till en välfungerande toalett.

Numret kan beställas för 100 kr inkl frakt. Det finns också snart till försäljning hos våra återförsäljare. Samtliga fyra nummer 2022 kan beställas i ett paket för 250 kr inkl frakt (så långt lagret räcker).

 

Print Friendly, PDF & Email
Redaktionen Sydasien

Sedan 1977 följer Sydasiens redaktion med lika delar hjärna och hjärta regionen Sydasien – länderna Indien, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan, Nepal, Bhutan och Maldiverna. Vi befinner oss i nuet, blickar framåt, med historian i minnet.