Recension: Miraklet Indien och dess baksida

Miraklet Indien och dess baksida
Antologin ”Miraklet Indien och dess baksida”, gavs ut 2018. Foto: Johanna Sommansson
Beräknad lästid 3 minuter

Miraklet Indien och dess baksida är en nyutgiven antologi där Staffan Lindberg och Lars Eklund samlat forskare och Indienkännare med lång erfarenhet för att porträttera det moderna Indien och dess historia ur ett dagsaktuellt perspektiv. Läsaren skickas på en bildande resa genom Indiens historia och postkoloniala samhälle med utomordentliga guider som sätter ämnen som feminism, klass och miljö i modern kontext.

Självfallet är det omöjligt att på 270 sidor porträttera ett samhälle bestående av en miljard människor tillhörande en rad kulturer och trostillhörigheter. Detta försöker man inte heller göra, istället har varje kapitelförfattare valt ut några specifika fokusområden som varje kapitel handlar om. Till exempel har Staffan Lindberg valt att skriva om Indiens historia med utgångspunkt i kast, klass- och könsstrukturer. Detta gör att läsaren istället för att skrapa på ytan kan få en djupare kännedom om de områden som avhandlas.

Bilden av Indien för oss här i Norden och i resten av världen är i ständig förändring, från fattigt utvecklingsland, halvsocialistiskt samhälle med planekonomi till nyliberal ekonomi med en växande hemmamarknad. I dagstidningarna får vi ständigt se reportage om den Indiska medelklassens och dess starka köpkraft och läsa om en av världens största och snabbast växande ekonomier.

Vad denna bok har lyckats mycket väl med är att se de underliggande strukturerna i samhället vilket ger läsaren en mer nyanserad bild av det moderna indiska samhället.

Självklart stämmer tillväxtrapporterna och solskenshistorierna, men parallellt med dessa sker en systematisk utsugning av de arbetande klasserna, något Lindberg och Eklund nämner redan i inledningen. Precis som bokens titel förtäljer så är det helt enkelt baksidan av tillväxtframgången som också får ta plats.

Anne Waldrops kapitel ”Vart går Indiska kvinnor?” är ett av bokens kanske viktigaste och ger en välbehövlig lägesrapport från kvinnornas Indien. Efter gruppvåldtäkten och följande feministiska uppror år 2012 i Delhi har det skrivits mycket om Indiens kvinnor och det förtryck som de utsätts för. Waldrop menar att rapporteringarna ledde till en mycket endimensionell och förenklad syn på indiska kvinnor som förtryckta och utsatta.

I hennes kapitel får vi en djupare bild av den indiska kvinnosynen och könsrollen. Hon beskriver dessa båda som tveeggade – å ena sidan placeras kvinnan längst ner i den patriarkala makthierarkin men å andra sidan är kvinnan också ett upphöjt, ärbart och gudinneliknande väsen.

Hon beskriver även att förhållandena för kvinnor i Indien jämfört med för 30 år sedan är nedslående. Trots att kvinnor idag deltar mer i samhällslivet genom arbete, politik och utbildning så har antalet ”försvunna flickor” dvs. den relativa andelen av aborter på flickfoster och flickor som dör innan de fyllt sex år ökat. Detta trots förbudet mot ultraljudsundersökningar som infördes 1994. Detta tyder på att flickor fortsatt anses vara mindre värda än pojkar.

I kapitlet om Indiens miljöutmaningar får vi läsa om den omfattande miljöförstöring som pågår just nu och som hotar tillgången till rent vatten både i hushållen, industrin och jordbruket. Smog som gör luften giftig att andas, undermålig infrastruktur för sophantering, ökad kemikalieanvändning och förgiftat grundvatten, ja utmaningarna är många.

Sammanfattningsvis är ”Miraklet Indien och dess baksida” en brännande aktuell och välskriven bok som ger en bred kunskap om det moderna Indien. En nödvändig läsning för den som vill förstå det indiska samhället idag och vilka utmaningar det står inför.

FAKTA
Titel: Miraklet Indien och dess baksida
Författare: Staffan Lindberg och Lars Eklund (red)
Förlag: Palmkrons
Utgivningsår: 2018
Antal Sidor: 270
ISBN: 978-91-88-785-008

Print Friendly, PDF & Email
Elsa Termenon

Elsa Termenon är frilansskribent och Indolog med ett hjärta som slår lite extra för Indien. Hon är utbildad Indolog och Civilekonom vid Stockholms Universitet. 2011 publicerade hon studien Cross Cultural Competence – A Key to Business Success in India? De senaste femton åren har hon levt och jobbat i Indien under flera längre perioder men är idag bosatt i Stockholm. elsa@termenon.com