Projektet Janwaar Castle bryter sociala mönster

Genom Janwaar Castle kan byns barn mötas på lika villkor samtidigt som de har kul, får motion och förbättrar sin självkänsla. Foto: Janwaar Castle
Se Fotogalleri 5 Foton
Genom Janwaar Castle kan byns barn mötas på lika villkor samtidigt som de har kul, får motion och förbättrar sin självkänsla. Foto: Janwaar Castle
Projektet Janwaar Castle försöker bryta sociala mönster i det traditionella indiska samhället. De samlar barn från alla kast och samhällsgrupper och tränar dem i skateboardåkning. Foto: Janwaar Castle
Försöker bryta sociala mönster i det traditionella indiska samhället. De samlar barn från alla kast och samhällsgrupper och tränar dem i skateboardåkning. Foto: Janwaar Castle
Barn från alla kast och samhällsgrupper i byn Janwaar i norra Madhya Pradesh där traditionella normer och fattigdom var starkt inpräglade. Nu uppmanar organisationen barnen att tänka i nya banor och att åka skateboard. Foto: Janwaar Castle
Projektet Janwaar Castle försöker bryta sociala mönster i det traditionella indiska samhället. Foto; Janwaar Castle.
Genom Janwaar Castle kan byns barn mötas på lika villkor samtidigt som de har kul, får motion och förbättrar sin självkänsla. Foto: Janwaar Castle
Beräknad lästid 3 minuter

P rojektet Janwaar Castle försöker bryta sociala mönster i det traditionella indiska samhället. De samlar barn från alla kast och samhällsgrupper i byn Janwaar i norra Madhya Pradesh där traditionella normer och fattigdom var starkt inpräglade. Nu uppmanar organisationen barnen att tänka i nya banor och att åka skateboard.

Skateboard och skolgång. Projektet har byggt en skateboard park i byn som blivit väldigt populär bland byns barn, men de får inte använda den om de inte varit i skolan. Det har inte bara ökat närvaron i skolan utan även skapat en mötesplats för barn från olika kast och samhällsgrupper. Organisationen är kritisk till det indiska skolsystemet men de samarbetar med den statliga skola som fanns i byn. Det fanns ingen anledning att bygga något helt nytt när de kunde påverka barnen på fritiden.

Barnen samlas och leker tillsammans på ett sätt som dom inte gör utanför skateboard parken. En av organisationens grundare, Mrutyunjay Mishra, har även sett tecken på att könsskillnaderna förändras bland barnen. Det har till och med skett utan att det har varit något som personalen har diskuterat med barnen.

Barnen kan mötas på lika villkor samtidigt som de har kul, får motion och förbättrar sin självkänsla.

Olydnad för förändring. Organisationen gör mycket annat i byn också. De har borrat brunnar för att förbättra vattentillgången. Skapat ett bibliotek för att öka läslusten i byn. Och öppnat ett ”maker space” för att öka nyfikenheten och kreativiteten bland byns befolkning.

Mrutyunjay berättar att olydnad är ett av organisationens ledord och han tycker att Indien behöver mer av det.

– Konformism misstolkas ofta som disciplin i indiska skolor, därför uppmanar vi barnen att vara trotsiga och att tänka i andra banor.

Han berättar att Indiens stora samhällsproblem är grundade i en brist på nyfikenhet, mod, kreativitet, uppfinningsrikedom, och självförtroende. Detta menar han är resterna av de 500 år av kolonialt styre, underordning och förtryck. Därför fokuserar organisationen på att stimulera barns nyfikenhet och öka deras möjligheter att ta till sig kunskap.

– Vi måste skapa miljöer som motverkar automatisering av samhället. Miljöer som kräver lite trots och leder till nya frågor.

Skateboarden kan vara ett medel för detta, men organisationen vill även utvecklas i andra riktningar.

Framtida utmaningar. Kommande åren vill de utveckla sitt pedagogiska arbete och utöka verksamheten till fler platser. De vill även starta fler projekt, bland annat ett projekt där de inblandade får skapa användbara saker av avfall.

De vill sprida sin filosofi, men även den kunskap de har. Ett annat framtida projekt är att bjuda in fler personer till Janwaar för att de ska lära sig om ekologiskt jordbruk och kreativ innovationsverksamhet.

De vill sprida och utöka sitt nätverk Mandala Innovation Network, så fler kan bidra med sina erfarenheter och kunskaper. Projektet vilar på tanken att alla har användbara erfarenheter och kunskaper, oavsett socioekonomisk bakgrund, kast eller kulturell tillhörighet.

I ett Indien där konservativ hindunationalismen växer sig starkare kan detta bli en utmaning. Om organisationen lyckas sprida sitt nätverk kan det vara en del av att motverka den statiska världsbilden som nationalisterna målar upp. På så sätt vill de få fler att tänk om vad det indiska samhället kan vara.

Läs mer | Om Janwaar Castle

Janwaar Castle Community Organisation är en icke-vinstdrivande organisation grundad 2014. Den grundades av Ulrike Reinhard, Shyamendra Singh, Mrutyunjay Mishra, och Mehmood Khan och var inspirerad av det afghanska projektet Skateisthan. Byn Janwaar ligger i Madhya Pradesh i Indien. I närheten av Panna och Panna National Tiger Park. Organisationen drivs av tanken kring nätverkande, transparens, och ekonomisk altruism. Läs mer om Janwar Castle på Rural Changemakers webbplats.

Print Friendly, PDF & Email
Henrik Schedin

Henrik Schedin är skribent och var redaktör för Sydasien 2020-2022. Hans fokusområde är sociala rörelser i Nepal och han har rest till Nepal regelbundet sedan 2012. Henrik har en magisterexamen i globala studier från Göteborgs universitet och har en bakgrund i antropologi och utvecklingsstudier.