Tyska tidskriften Südasien mån om djup och perspektiv

Südasien – tysk tidskrift om regionen i Sydasien
De fyra utgåvorna av Südasien 2020. Foto: Suedasienbuero
Beräknad lästid 3 minuter

Den tyska tidskriften Südasien har precis fyllt 40 och är rik på erfarenheter och kunskap, vilket skiner i varje nummer. Tidskriften ges ut av föreningen Suedasienbuero. Styrelseledamoten Fabian Falter målar här en bild av tidskriften, dess inriktning och tänkta framtid.

Vad har militarisering, åldrande, autokrati och miljö gemensamt? Jo, det var de fyra ämnen som sattes i fokus i den tyska tidskriften Südasien under 2020. Tidningen publiceras av föreningen Südasienbüro e.V. (South Asia Bureau), vilket är den enda specialtidningen om Sydasien i den tyskspråkiga regionen.

De första numren av Südasien publicerades som omfattande nyhetsbrev från 1980 och framåt och dess rötter finns bland dem som engagerade sig i arbetet för mänskliga rättigheter under inbördeskriget i Sri Lanka.

1995 var föreningen Südasienbüro en av de organisationer som var drivande i att grunda ”Asienhaus” i Essen (nu Stiftung Asienhaus i Köln), vilken fortfarande är en nära samarbetspartner.

Efter mellanlandningar i Dortmund och Essen är föreningen Südasienbüro nu baserad i Bonn sedan 2000. Därifrån publicerar den kvartalsvis utgåvorna av Südasien, men dess redaktion, bidragsgivare och supportrar är spridda över de tysktalande länderna Tyskland, Österrike och Schweiz, men även med några fickor i Sverige och i länder i Südasien. Det är denna mångfald av personliga bakgrunder och yrken som utgör kärnan i SÜDASIEN.

Förutom täckningen av Sydasien – som enligt vår definition består av Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan och Sri Lanka – finns det i de tyskspråkiga länderna en efterfrågan på fördjupande information, olika perspektiv och berättelser från civilsamhället.

Faktum är att det är här människor från regionen kan höja sin röst. Förbindelser med aktivister från civilsamhället i hela regionen har blivit än bättre under åren, och inte minst enklare att vidmakthålla. Täckningen av ett ämne i Südasien ska vara så opartisk som möjligt och syftar alltid till att ge flera olika perspektiv.

Fokusämnena täcker en viss aspekt av ett av de sydasiatiska länderna eller ett tvärgående tema

Under Theodor Rathgebers redaktionella ledning består varje nummer av vissa element.
Fokusämnena ges en framträdande position. Dessa täcker antingen en viss aspekt av ett av de sydasiatiska länderna eller ett tvärgående tema. Under rubriken ”Gegenwartsliteratur” (samtida litteratur) ges plats för korta introduktioner om utvald sydasiatisk litteratur samt översättningar av samtida och ”återupptäckta” stycken ur litteratur. Landsidorna innehåller en översikt över den senaste utvecklingen samt ytterligare artiklar som inte är direkt relaterade till fokusämnet för vart och ett av de åtta länderna.

Innehåll i Südasien nr 3 2020
Innehåll i Südasien nr 3 2020. Vanligen rymmer numren 100-120 sidor. Layout: Suedasienbeuro.de

Bokrecensioner liksom de ”gula sidorna” från våra partnerorganisationer Adivasi Coordination och Dalit Solidarity kompletterar bilden. Under dess mer än fyrtio år har tidningen Südasien täckt många långsiktiga politiska, sociala, ekonomiska, ekologiska och kulturella utvecklingar i Sydasien.

Det hjälper till att bygga en bro mellan Sydasien och Europa och uppmuntrar intellektuellt utbyte. Sammantaget är den därmed också sedd som en högkvalitativ produkt. Våra prenumeranter finns bland icke-statliga organisationer, politiska stiftelser, akademiker, politiska beslutsfattare och utbytesorganisationer, men också av enskilda personer.

Det råder ingen som helst tvekan om att det i den mångfacetterade regionen i Sydasien finns en mångfald intressanta ämnen att täcka. Dessutom planeras för ett digitalt arkiv, en ny webbplats och ytterligare steg mot digitalisering.

Südasien är fortfarande i första hand en tryckt tidning men vi arbetar i riktning mot digitalisering, som nu är nära förestående, och vi publicerar utvalda artiklar från varje nytt nummer på vår webbplats.

Fabian Falter
Styrelseledamot föreningen Suedasienbuero
som ger ut tidskriften Südasien

 

Mer om Südasien

Südasien #1 2021
Tema i Südasien nr 1 2021: ”Sydasien – Kinas schackbräde”.

Mer information om tidskriften och dess innehåll har tidigare funnits på suedasienbuero.de, där innehållet i varje nummer presenterats (reds anm). Ett urval av artiklar publiceras, men de flesta kan läsas i tidskrifterna som vanligen är mellan. Du som vill bidra med innehåll till tidningen kan kontakta redaktionen, mejla redaktion@suedasienbuero.de. Om du vill beställa tidigare nummer eller börja prenumerera, vänligen mejla kontakt@suedasienbuero.de.

I Sverige finns Südasien (precis som Sydasien) i hyllorna på vissa universitetsbibliotek.

Print Friendly, PDF & Email
Südasien

Den tyska kvartalstidskriften Südasien ges ut sedan 1980 av föreningen Suedasienbuero, med säte i Bonn. Här erbjuds fördjupning om länderna i Sydasien och fokus på politiska, sociala, ekonomiska, ekologiska och kulturella aspekter. Målet är att fylla ett tomrum, där civilsamhället och människor kommer till tals. Nätverkande kring mänskliga rättigheter och ”ett sorts informations-, press- och kontaktkontor” är också på agendan. Organisationen Bread for the World – Evangelical Development Service finansierar.