Krönika

Attacking women in the name of ”honour”

Islam gave the rights to women… Live, get education and get married as per your own choice as there is no single word in the Holy Book – the Quran, which denies the rights of women. There are some people in Pakistan, who wants to suppress women and using them in the name of Islam to fulfill their nefarious designs, said Nadia Ahmed, an Medical Office Assistant, who migrated from Pakistan to Toronto around 5 years ago.

Print Friendly, PDF & Email
3
Skolflickor som kan förändra samhället.

Frihetsrörelsen för daliter måste fortsätta växa

En höstdag 2008 tog mitt liv en avgörande vändning. Moses Parmar från norra Indien hade kommit på Sverigebesök för att i olika sammanhang tala om daliterna (även kända som kastlösa, oberörbara och ofödda). Han krossade mitt hjärta den kvällen 2008.

Print Friendly, PDF & Email
Bengaluru

Bangalore: från trädgårdar till datorer

Bangalore i södra Indien tillhör det ökade antalet nyblivna mångmiljonstäder i världen. Stadens utveckling kännetecknas av de globala trenderna: urbanisering, snabb befolkningsökning, ekonomisk utveckling och degraderande naturresurser. Bangalores allt mer globaliserade profil är resultatet av ett storskaligt etablerande av utländska företag, framför allt inom IT. De näringar och industrier som har följt i dess spår, har under de senaste tio-femton åren transformerat staden men utvecklingen har i första hand fokuserat på en snabb ekonomisk vinning för en liten elit.

Print Friendly, PDF & Email