Om pressfrihet och exil i Sydasien #2 2022

Sydasien #2 2022 med tema pressfrihet och exil
Följ med på Sydasiens resa kring exil och yttrande- och pressfrihet – lastbil i Balochistan, Pakistan, 2021. Foto: Hasan Zaidi /Shutterstock
Beräknad lästid 3 minuter

Hur begränsad yttrande- och pressfrihet kan tvinga människor att gå i exil framgår för den som läser Sydasien #2 2022. Här förmedlas tankar och berättelser från två exilpakistanier, vars kamp mot orättvisor och för rättigheter i hemlandet förde dem ut på en lång och krokig resa, där Sverige blev slutdestination.

Innehållet i Sydasien nr 2 2022 (60 sidor).
Innehållet i Sydasien nr 2 2022 (60 sidor).

Nu i veckan skickas Sydasien nr 2/2022 med tema pressfrihet och exil ut. I texter kring Reportrar utan gränsers aktuella pressfrihetsindex kommenterar Sydasiens skribenter situationen i de åtta länderna; Bhutan och Nepal ser förbättringar, medan det ser värre ut i Maldiverna, Sri Lanka, Indien, Pakistan, Afghanistan och Bangladesh.

Begreppen som i vanlig ordning snurrar i dessa sammanhang är inskränkningar, attacker, mord, straffrihet och självcensur. Exil nämns kanske inte lika ofta, men är centralt. Vi lyfter fram Din Chaudry Sial och Sajid Hussain, båda från Pakistan. De ifrågasatte orättvisor, gick i exil och hamnade till sist i Sverige. Här beviljades de asyl.

Sydasien nr 2 2022
Din Chaudry Sial porträtteras i en bok som släpps i höst.

Din Chaudry Sial flydde från Pakistan 1965 och kom till Sverige i december 1969, medan Sajid Hussain flydde från Pakistan 2012 och kom till Sverige 2017. Under dessa årtionden har Pakistan och Sverige förändrats. Men vissa skillnader tycks bestå. Sverige rankas på tredje plats i pressfrihetsindex, medan Pakistan är på plats 157 av 180 rankade länder. Situationen sträcker sig från ”bra” till ”mycket allvarlig”.

Sydasien nr 2 2022 – genomgång av pressfrihetsindex på 20 sidor.
Kommentar om aktuellt pressfrihetsindex och situationen för medierna Bhutan.

Som politiskt aktiv på vänsterkanten vände sig Din Chaudry Sial emot den auktoritära militärregimen i Pakistan. Han räddades ur landet i sista stund. I exil fortsatte han ifrågasätta styret i hemlandet. När han reste tillbaka till Pakistan på ett besök 1982 sattes han i ett ökänt fängelse i Lahore, där han torterades under 82 dagars fångenskap. Hans liv skildras i en kommande roman, skriven av sonen Danish Sial och baserad på intervjuer med Din Chaudry Sial som dottern Natalie Sial gjort.

Journalisten Sajid Hussain fortsatte skriva om sitt Balochistan och i exil grundade han 2015 online-tidningen Balochistan Times. I sin novell ”Exilen är en sjukdom” fångar han själv gapet mellan en förmodad lyx och trygghet i exil kontra förföljelse och livsfara i hemtrakterna. Sajid Hussain avled i Uppsala 2020, där han studerade och undervisade vid universitetet. Han lämnar ett stort tomrum bland familj, vänner och kollegor. Hans död beskrivs som en stor förlust för Balochistan.

Sydasien nr 2 2022, med en novell av Sajid Hussain
Sajid Hussains novell publiceras nu på svenska, med illustrationer av Beat Lindberg.

Din Chaudry Sial försattes på fri fot och skickades tillbaka till Sverige efter insatser av svensk ambassadpersonal i Islamabad, UD i Stockholm – och statsminister Olof Palme. Din Chaudry Sial, som gjort intryck på Palme vid ett hastigt möte i Stockholm, skrev ett brev till Palme från arresten. Brevet smugglades ut till Sverige.

Det här skedde i en tid, för inte så längesedan, då människor omsorgsfullt för hand skrev ner ord på papper, för att dessa skulle läsas av en mottagare.

Läs mer | Sydasien #2 2022

Sydasien är både en nättidskrift och en tryckt tidskrift. Prenumeration för 2022 eller enbart Sydasien nr 2 2022 som lösnummer kan beställas från redaktionen. Tidskriften säljs också hos återförsäljare. Läs mer om innehållet i nr 2 2022 Sydasiens arkiv.

Innehållet i de tryckta tidskrifterna är unikt och kan läsas först i de tryckta utgåvorna. Delar av innehållet publiceras därefter på Sydasien.se.

Sydasien, en tidskrift värd att läsa.
Sydasien, en tidskrift värd att läsa, liksom en dagstidning i Varanasi i Indien – baksidesbild i Sydasien nr 2 2022. Foto: Rohit Bhakar /Shutterstock
Print Friendly, PDF & Email
Johan Mikaelsson

Johan Mikaelsson är sedan 2020 redaktör för Sydasien. Johan är frilansjournalist och har skrivit och gjort dokumentärfilm om Sri Lanka med särskilt fokus på mänskliga rättigheter. Hans bok ”När de dödar journalister – En personlig skildring av Sri Lanka”, släpptes 2015. Johan började skriva för Sydasien 1997.