Kampen mot alkoholen – en fråga om kvinnors säkerhet

Chandrika och Lakshmamma, styrelsemedlemmar i Okkuta, går i demonstrationståget med ett plakat med texten ”Alkoholförbud – en fråga om kvinnors säkerhet”. Foto: Gabriella Johansson
Chandrika och Lakshmamma, styrelsemedlemmar i Okkuta, går i demonstrationståget med ett plakat med texten ”Alkoholförbud – en fråga om kvinnors säkerhet”. Foto: Gabriella Johansson
Beräknad lästid 2 minuter

I östra delarna av delstaten Karnataka i södra Indien ökar medvetenheten kring kvinnors rättigheter bland befolkningen tack vare kvinnoorganisationen Grameena Mahila Okkutas outtröttliga jämställhetsarbete.

Genom att främja kvinnors inkludering och mobilisering på gräsrotsnivå tillåts kvinnorna själva ta makten över de frågor som är centrala för dem, till exempel att arbeta för att minska mäns våld mot kvinnor. Alkoholismen lyfts fram som en av orsakerna till det upplevda ökande våldet i samhället – något som Okkuta och dess medlemmar hoppas stävja genom att lobba för ett delstatsomfattande alkoholförbud.

Kvinnoorganisationen har sedan 20 år tillbaka arbetat med att stärka kvinnor både socialt, politiskt och ekonomiskt i en kontext som de beskriver som mansdominerad och färgad av patriarkala värderingar. Enligt Okkuta är indiska kvinnor på landsbygden särskilt sårbara för könsbaserat våld på grund av låga utbildningsnivåer, fattigdom och bristande kunskap om sina rättigheter.

Alkoholismen är utbrett i Indien och ger upphov till en rad olika problem, menar Pushpalatha som arbetar på Okkuta. Förutom ökat våld i allmänhet är det främst kvinnor och barn från fattiga familjer som drabbas hårdast. Utöver att bli både fysiskt och psykiskt utsatta för våld av alkoholiserade makar eller andra familjemedlemmar drabbas de även ekonomiskt då familjens inkomst och besparingar går åt till att köpa alkohol – pengar som egentligen skulle spenderats på mat eller utbildning.

Som ett led i arbetet med att minska våld mot kvinnor stöttar Okkuta, tillsammans med en rad andra organisationer, förslaget om ett alkoholförsäljningsförbud i den indiska delstaten Karnataka. På en konferens som ägde rum i slutet av oktober 2017 i staden Raichur i norra Karnataka var det just detta alkoholförbud som stod i centrum.

Konferensen avslutades med ett demonstrationståg där över 10 000 deltagare, de flesta kvinnor, marscherade för att överlämna en begäran om ett alkoholförbud till de politiska partierna som går till delstatsval i maj 2018.

”Okkuta är inte en ensam hand, Okkuta är 10 000 händer förenade”

Styrelsemedlemmen Lakshmamma framhåller den kraft och det inflytande som organisationen utgör i samhället.

I dagsläget är försäljningen av alkohol i butik förbjudet i 4 av Indiens totalt 30 delstater, men visionen hos Okkuta och dess nätverkspartners är att samtliga delstater ska förbjuda försäljningen av alkohol.

”Om alkoholförsäljning skulle bli förbjudet skulle det bland annat medföra att våldet mot kvinnor minskar och att fattiga familjers ekonomi skulle stärkas”, säger Pushpalatha med övertygelse i rösten.

Trots Okkutas uppfattning om att Indien sett en ökning av det genusbaserade våldet, finns ändå hopp om en ljusare framtid. Ett alkoholförbud ses som en del av lösningen och om det skulle bli verklighet efter delstatsvalet i maj skulle det vara en delseger för Okkuta och deras nätverkspartners i arbetet med att stärka kvinnors ställning på den indiska landsbygden.

Denna framtidsoptimism görs extra tydlig då M.S. Jayalakshmi, administratör tillika kassör på organisationen, konstaterar att ”det är inte en dålig tid, bara en dålig minut”.

Print Friendly, PDF & Email
Josefine Mattsson

Josefine Mattsson har en fil.kand. i fred- och konfliktkunskap från Uppsala universitet. Genom Svalorna Indien Bangladesh har hon under 4,5 månader gjort praktik hos deras partnerorganisation Grameena Mahila Okkuta, som arbetar för att stärka kvinnors rättigheter på den sydindiska landsbygden.