Ambassadören vill ändra på eländesbilden av Bangladesh

Ambassadör Alexandra Berg von Linde i Kalabogi
Ambassadör Alexandra Berg von Linde besöker den ”hängande” byn Kalabogi i Sundarbans våren 2021. Foto: Paul Hansen
Beräknad lästid 5 minuter

Sveriges nytillträdda ambassadör till Bangladesh, Alexandra Berg von Linde, berättar om ett land med många utmaningar, men beskriver det också som hoppfullt och på frammarsch. I denna intervju berättar ambassadören om Sveriges arbete och hennes syn på landet.

Alexandra Berg von Linde började sitt uppdrag i september 2020. Innan flytten till Bangladesh hade hon bland annat varit stationerad på ambassaderna i Kabul och Delhi, vilket givit henne god insikt i regionens dynamik.

– Som diplomat är man nog främst generalist, men om det är någon spetskompetens jag har så är det nog Sydasien, säger hon.

När hon kom till Dhaka var det mitt under en pandemi. Som överallt annars har det varit en stor utmaning för Bangladesh, och satt käppar i hjulet för ambassadens verksamhet. Ambassadens personal har jobbat hemifrån sedan pandemins början och biståndsprojekt har fått anpassats till situationen. Det har varit en utmaning men också spännande att följa digitaliseringsutvecklingen i ett land som Bangladesh enligt ambassadören.

Bangladesh är mycket tätbefolkat och har haft stora utmaningar att hålla nere smittan. Dessutom är det det land i Sydasien som har lägst vaccinutrullning, då leveranser från Indien uteblev när smittspridning ökade där under våren.

Sverige har genom sitt biståndsprogram bidragit med 100 miljoner för att minska smittspridningen och mildra effekten för de som lever under fattigdom. Bland annat har ett projekt tillsammans med organisationen Water Aid fått ställas om till att informera om pandemin och vikten av hygien i slumområden. Inom samma projekt infördes även mobila handfat på cyklar, så att även tillgången till tvål och vatten ökade i samma områden.

Water Aid projekt i Dhaka, BangladeshSvenska ambassaden
De mobila stationerna för hygien som utplaceras i slumområden i Dhaka för att minska smittspridningen. Foto: Svenska ambassaden i Dhaka

Bangladeshierna är hårt drabbade av den globala uppvärmningen, och Sverige har länge arbetat för att mildra konsekvenserna även av den globala katastrofen i landet.

– Bangladesh är som ett mikrokosmos av globala utmaningar, menar Berg von Linde. Inte minst när det kommer till klimatförändringarna, då landet är ett av de mest klimatutsatta i världen.

Förra årets supercyklon Amphan innebar en trippelutmaning för Bangladesh. En förödande cyklon. De värsta översvämningarna landet har upplevt på länge, då en fjärdedel av landet låg under vatten. Och till det också en pandemin som svepte över landet.

Ett mikrokosmos av globala utmaningar

Konsekvenserna av Amphan hade dock kunde blivit värre. Två miljoner människor evakuerades, men det var inte så många som dog.

– Delvis på grund av Sveriges stöd att bygga upp katastrofberedskapen i landet genom att bland annat införa tidiga varningssystem.

Sverige jobbar bland annat för att införa ett jämställdshetsperspektiv i detta arbete. Kvinnor och flickor är de som drabbas hårdast under och efter en naturkatastrof, då bland annat våld mot dem ökar och de tvingas ut ur skolgång tidigare till följd av fattigdom. Tillgång till information är också sämre, då läs- och skrivkunnigheten är generellt sett lägre bland kvinnor och flickor.

Under våren besökte ambassadens personal Sundarban. Per Olsson Fridh, ministern för internationellt utvecklingssamarbete, var även med då han var på besök i landet.

I det stora deltaområdet, som omfattar världens största område med mangroveskog, är klimatförändringarna påtagliga.

Här utförs projekt som stöttas av svenska medel där småbönder kan anpassa sig till det nya klimatet. Inom projektet utbildas de i att använda mer klimatresistenta grödor och lär sig om grödor som tål högre salthalter. Det är vanligt att åkrarna översvämmas av havsvatten och påverkar odlingsmarken.

– Vi besökte också en hängande by, berättar hon. Det låter ju romantiskt, men det var framförallt skrämmande.

Byn hade krympt kraftigt på grund av höjdhavsnivåer och de hade tvingats bygga upp byn på pålar. Sen kom Amphan och delade det som var kvar av byn i två delar, därmed fick de ännu mindre utrymme att leva på.

– Jag fick mig en tankeställare när jag träffade ungdomarna, vars största rädsla var nästa cyklon. De upplever klimatförändringarna på liv och död, på ett helt annat sätt än vad vi gör hemma i Sverige.

Skaka om eländesskildringen

Trots alla dessa katastrofer, vill Berg von Linde försöka ändra på bilden av Bangladesh.

– Jag vill skaka om i eländesskildringen av landet. Trots dåliga förutsättningar och svåra omständigheter, så finns ett engagemang och en strävan efter ett bättre liv.

Landet har de senaste åren varit en av de snabbast växande ekonomierna. Förra året fick Bangladesh högre BNP/capita än Indien och nyligen gick landet även om Pakistan i samma mätningar.

– Bangladeshs imponerande utvecklingsresa är inte så känd i Norden, de har haft en enastående ekonomisk tillväxt parallellt med alla katastrofer.

Berg von Linde har mött en ung befolkning med en framåtanda, och hon anser att detta är ett av landets fördelar. Att det finns en vilja att förändra och utvecklas. Hon har mött flera engagerade ungdomar som bryr sig om det lokala och globala utmaningar.

Sveriges ambassadör i Dhaka Alexandra Berg von Linde. Foto: Svenska ambassaden i Dhaka

Sverige var ett av de första västerländska länderna att erkänna Bangladesh som självständig stat. På grund av det har Sverige haft en lång närvaro i landet och även en lång historia av handelsrelationer.

Textilföretag dominerar handelsförbindelserna, men det finns numera 50 svenska företag representerade i landet. Fler och fler mindre företag etablera sig inom ett brett spektrum, allt ifrån digitala tjänster till grön teknologi.

Textilindustrin är kanske det Bangladesh är mest känt för och det är landets viktigaste export. Samtidigt har den fått dåligt rykte i samband med flera rapporter om dåliga arbetsförhållanden och arbetsplatsolyckor.

– Jag vill säga att svenska företag ligger i framkant vad det gäller socialt och miljömässigt ansvarstagande, berättar Berg von Linde. Men med det sagt så finns det mycket arbete kvar att bedriva på det här området.

Sverige, tillsammans med Danmark, stöttar International Labor Organizations arbete för att förbättra den sociala dialogen och industriella relationer inom textilsektorn. Både på nationell- och fabriksnivå.

– Från regeringens sida finns det en förväntan att svenska företag ska agera hållbart och ansvarsfullt i all sin verksamhet, både i Sverige och utomlands. Och de ska agera i linje med svensk lag och internationella riktlinjer.

Svenska företag ska agera hållbart

En rad framsteg har skett, men det återstår väldigt mycket arbete enligt ambassadören. Något som är positivt menar hon är att denna fråga är ständigt aktuell i Bangladesh och diskuteras flitigt. Det finns en medvetenhet bland allmänheten om att förbättringar måste ske.

Tidigare i år firade Bangladesh 50 år som stat, med flera prominenta statsbesök från sina grannländer. Men Berg von Linde kommer fira mer nästa år då Bangladesh och Sverige firar 50 år av samarbete. Sverige erkände Bangladesh tidigt 1972 och etablerade en ambassad i landet i slutet av 70-talet.

Därför ska ambassaden försöka illustrera relationen mellan länder och göra den mer konkret. Genom att visa upp och ge exempel på de mellanmänskliga relationerna, vill de försöka göra något så abstrakt som diplomatiska relationer till något levande.

Print Friendly, PDF & Email
Henrik Schedin

Henrik Schedin är skribent och var redaktör för Sydasien 2020-2022. Hans fokusområde är sociala rörelser i Nepal och han har rest till Nepal regelbundet sedan 2012. Henrik har en magisterexamen i globala studier från Göteborgs universitet och har en bakgrund i antropologi och utvecklingsstudier.