Unga migrantarbetare drabbas hårt under pandemin

Pakistanska byggarbetare i Dubai, dit många migrantarbetare från Sydasien kommit för att arbeta och skicka hem pengar. Foto: Irfan Ahmed /IPS
Beräknad lästid 2 minuter

Unga migrantarbetare och deras familjer i hemländerna har drabbats särskilt hårt av coronakrisens effekter. Det är experternas slutsats vid ett möte om pandemins konsekvenser för ungdomar. För länderna i Sydasien innebär det problem på flera plan.

Många migrantarbetare som befann sig utomlands när pandemin började hamnade i en mycket svår situation när arbetstillfällen försvann och gränser och samhällen stängdes ned.

Migrantarbetarnas uteblivna inkomster drabbade också deras familjer i hemländerna hårt, däribland i ett land som Tadzjikistan, betonar forskaren Vazirov Jamshed vid Asiens parlamentariska forum för befolkningsfrågor, AFPPD. Många unga medborgare från det jordbruksberoende landet har begett sig utomlands för att få en inkomst, främst till Ryssland.

Under pandemin blev många av dessa unga människor plötsligt arbetslösa och enligt Vazirov Jamshed har detta under 2021 lett till en halvering av de summor som migrantarbetarna i vanliga fall skickar hem. Detta i ett land där dessa så kallade remitteringar utgör nästan 30 procent av bruttonationalprodukten.

Situationen är densamma även i många andra länder, vars migrantarbetare i många fall blivit kvar utomlands utan vare sig inkomster eller tillgång till grundläggande service.

Unga migrantarbetare från Nepal riskerar både arbetslöshet och att själva få bekosta flygresan hem

Sangeet Kayastha
Sangeet Kayastha, AFFPD, Nepal. Foto: privat

Enligt Sangeet Kayastha, som arbetar för AFFPD i Nepal, riskerar en stor del av landets migrantarbetare att förbli arbetslösa – samtidigt som de måste stå för resan själva om de beslutar sig för att resa hem.

Professor Keizo Takemi, ordförande för AFPPD, varnar samtidigt för den ”orättvise-pandemi” som uppstått i spåren av covidkrisen – och som lett till ökande klyftor både mellan och inom många länder.

Även Björn Andersson, chef för Asien-avdelningen inom FN:s befolkningsfond, UNFPA, betonar de stora utmaningar som orsakats av pandemin. Ett av problemen är att många länder i sina försök att bemöta hoten inte har prioriterat frågor som har stor betydelse för ungdomar.

När skolorna stängde blev effekterna mycket svåra för befolkningarna i de länder som inte har förutsättningar att bedriva distansundervisning via nätet. Vazirov Jamshed lyfter fram Tadzjikistan som ett exempel – där internetkostnaderna enligt honom tillhör de allra högsta i världen i förhållande till befolkningens inkomster.

Experterna är eniga om att alla länder nu måste prioritera de unga befolkningarna i de framtida satsningar som genomförs.

Samtidigt menar Manmohan Sharma, ordförande för Indiens parlamentariska forum för befolkningsfrågor (IAPPD), att det finns en risk för att pandemin kan komma att pågå betydligt längre än vad många hoppas. Han menar att experter därför måste vara beredda på att frågan kommer att bli kvar på dagordningen under lång tid framöver.

Cecilia Russell /IPS

Läs mer | Om AFPPD och mirgrantarbetare

Den icke-statliga organisationen Asian Forum of Parliamentarians on Population and Development (AFPPD) grundades 1981 och innefattar 29 nationer i Asien och Oceanien. Den officiella adressen till webbplatsen (afppd.org) pekar i dagsläget fel men organisationen beskrivs i en artikel på Wikipedia.

Bättre förhållanden för arbetare i Qatar välkomnas i Nepal

Strandsatta migrantarbetare och svaga myndigheter

 

Print Friendly, PDF & Email
Nyhetsbyrån IPS

Inter Press Service är en internationell nyhetsbyrå med omkring 500 journalister, merparten lokalt förankrade i fler än 130 länder. IPS fokuserar på och bevakar FN, mänskliga rättigheter, internationell politik, ekonomi, freds- och utvecklingsfrågor samt miljö och klimat. IPS grundades 1964.