Lyckolandet Bhutan måste frige sina samvetsfångar

Traditionell dans i Bhutan, lyckolandet som också har sina mörka sidor
Traditionell dans i Mongar, Bhutan. Mycket handlar om lycka i bergslandet, men det finns mörkare sidor även här. Foto: lakkana savaksuriyawong | Shutterstock
Beräknad lästid 3 minuter

Nätverket South Asians for Human Rights (SAHR) uppmanar Bhutans regering att frige politiska fångar som suttit fängslade i årtionden. Situationen för bhutaneser som förvisats till Nepal måste också uppmärksammas. Nu är det dags för Bhutans ledare att leva upp till talet om ”lycka”, skriver företrädare för SAHR.

Vid World Social Forum (WSF), det 16:e mötet i ordningen (se wsf2024nepal.org), som hölls i Nepal i mars kom SAHR med en uppmaning till Bhutans kung och regering. Det skedde vid en session om Bhutans samvetsfångar och bhutanesiska medborgare av nepalesiskt ursprung, även känd som folkgruppen lhotshampa, vilka förvisades från Bhutan i slutet av 1980-talet.

Verkligheten för politiska fångar, av vilka många har tillbringat mer än 40 år i Chamgang-fängelset är inte särskilt känd för omvärlden. Vidare har ett betydande antal medborgare i Bhutan försvunnit.

Bhutan vill visa upp ett land som ligger högt upp på Gross National Happiness Index, men döljer lidandet för lhotshampa, vilka utvisades av strategiska skäl. De gjordes statslösa eller fängslades och kategoriserades som ”icke-medborgare” eller ”anti-medborgare”.

Dessa samvetsfångar hålls fortfarande i fängelse för att de gett uttryck för en politisk övertygelse eller enbart för sin identitet. Internationella människorättsorganisationer konstaterar att mellan 50 och 100 personer hålls som politiska fångar i Bhutan, utan åtal eller rättegång. Det är fastställt att 37 av dessa hålls i Chamgang-fängelset.

Manifestation för frigivande av bhutanesiska flyktingar.
Manifestation för frigivande av bhutanesiska flyktingar. Foto: IPS

Bhutan rörde sig 2008 mot demokrati från absolut monarki, genom en ny konstitution. I många avseenden har landet förblivit autokratiskt och kungen har den yttersta makten.

SAHR anser att Bhutan i omvandlingen till en demokratisk stat, där medborgarna verkligen är ”lyckliga” och nöjda, måste frige samvetsfångarna.

Så var även fallet när det statliga säkerhetsetablissemanget slog till mot Lhotshampa-aktivister som krävde demokrati och ett slut på diskriminerande politik, inklusive Driglam Namzas, som kräver kulturell renhet, knuten till den så kallade Drukpa-gemenskapen.

Några av de fängslade lhotshampa greps i början av 1990-talet och har suttit fängslade i drygt 40 år. Människorättsorganisationer har vid olika tidpunkter ansträngt sig för att få de politiska fångarna frigivna, men hittills utan framgång.

SAHR anser att Bhutan i omvandlingen till en demokratisk stat, där medborgarna verkligen är ”lyckliga” och nöjda, måste frige samvetsfångarna.

Bhutanesiska flyktingar i Nepal 2007
Lhotshampa-flyktingar i lägret Beldangi i Nepal i oktober 2007. Foto: Alemaugil | Wikimedia Commons, Public Domain

SAHR uppmanar vidare det internationella samfundet, inte minst Nepal och Indien. Nepal är ju värdland för flyktingar och Indien gränsar till Bhutan och har djupa kopplingar till den bhutanesiska staten. Indien kan arbeta för att övertyga Bhutan för att ta tillbaka de flyktingar som har vägrat att välja alternativet att bosätta sig i ”tredje land”.

Lhotshampa-flyktingarna lever under svåra förhållanden i lägren i sydöstra Nepal och de hänvisar till ”rätten att återvända”. SAHR oroas över att tusentals flyktingar saknar stöd från internationella organisationer som UNHCR och WFP. Nepals regering har upplöst flyktinglägren, vilket gör det svårt för dessa flyktingar att röra sig och leva ett normalt liv.

SAHR kräver att Nepals regering och internationella organisationer åter engagerar sig för att hjälpa de bhutanesiska flyktingarna och se till att de är säkra.

Flyktingarnas liv kompliceras av ett lurendrejeri som involverar nepalesiska politiker och tjänstemän, då nepalesiska medborgare fått falska certifikat som bhutanesiska flyktingar. Syftet var att tjäna pengar på att de får bosätta sig i ett tredje land. Bedrägeriet har gjort flyktingarna i Nepal än mer sårbara och gör att deras fall inte tas upp.

Vidare kräver SAHR, för Bhutans samvetsfångar och flyktingar:

  • Även om majoriteten av Lhotshampa-flyktingarna har bosatts i ett tredje land, ska de ha rätt att återvända till Bhutan, som de betraktar som sitt hemland.
  • Nepals regering bör tillgodose behoven hos de flyktingar som bor i läger, inklusive utfärdande av resedokument, födelsebevis, vigselbevis, dödsattester och förnyelse av flykting-ID-kort som underlättar deras rättigheter och rättigheter i Nepal.
  • Lhotshampa-flyktingarna i Nepal har rätt till anständigt boende och livskvalitet, vilket de måste ha rätt att få arbeta för.
  • Bedrägerierna i Nepal kring ”falska flyktingar” bör utredas opartiskt och förövarna ställas inför rätta och flyktingar från Bhutan ska inte utsättas för mer diskriminering.

Dr. Roshmi Goswami, Co-Chairperson, SAHR
Dr. P. Saravanamuttu, Bureau Member, SAHR

Översättning: Johan Mikaelsson

Läs mer | Mänskliga rättigheter för lhotshampa

Bhutaneser i exil kämpar för demokrati

Bhutanesiska flyktingar saknar medborgarskap

Print Friendly, PDF & Email
Nyhetsbyrån IPS

Inter Press Service är en internationell nyhetsbyrå med omkring 500 journalister, merparten lokalt förankrade i fler än 130 länder. IPS fokuserar på och bevakar FN, mänskliga rättigheter, internationell politik, ekonomi, freds- och utvecklingsfrågor samt miljö och klimat. IPS grundades 1964.