Inga flyktingar kan skickas till talibanstyret i Afghanistan

Afghaner på flykt i Europa
Afghaner på flykt i Europa. Flickor och kvinnor bedöms ha skyddsskäl och beviljas uppehållstillstånd i Sverige. För afghanska pojkar och män är situationen en annan. Foto: Rusen Takva | Shutterstock
Beräknad lästid 4 minuter

Tusentals afghanska flyktingar lever i Sverige helt utan rättigheter, utan statliga eller kommunala bidrag och utan rätt att försörja sig genom arbete. Samtidigt kan de inte utvisas till talibanernas Afghanistan. Därför bör de ges uppehållstillstånd, skriver Ingrid Eckerman och Karin Fridell Anter.

Texten publicerades först i Uppsala Nya Tidning under rubriken ”Ge uppehållstillstånd till afghanska medborgare” (se artikeln på UNT.se, 7 maj 2023).

I Sverige finns ett okänt antal afghanska medborgare som har sökt asyl, fått avslag och nu saknar uppehållstillstånd. Inget register finns över papperslösa. Hösten 2019 klargjorde polisen att 7 000 afghaner, därav 1 000 barn, med utvisningsbeslut levde i Sverige.

Idag är de färre, då en del fått uppehållstillstånd efter ny asylprövning och flera tusen flytt vidare till andra europeiska länder där de oftast har fått asyl.

Kvar finns några tusen afghaner, varav de flesta har levt i Sverige sedan 2015. Siffran ökar med ny praxis för gymnasielagen, genom att de som har fast jobb får utvisningsbeslut och tvingas sluta jobba om de inte fått sina jobb inom sex månader efter gymnasieexamen.

Dessutom fattas utvisningsbeslut för ungdomar som levt i åtskilliga år med tillfälligt uppehållstillstånd eftersom de sökt asyl som barn, men som anses kunna utvisas eftersom de nu har fyllt 18.

Afghanska flickor och kvinnor bedöms sedan i höstas ha skyddsskäl och får uppehållstillstånd. Afghanistan anses fortfarande säkert för män, även för dem som har levt hela sitt liv som flyktingar i andra länder.

Migrationsverket bedömer att det idag inte föreligger något generellt praktiskt verkställighetshinder till Afghanistan. Vi kan inte se vad detta grundar sig på.

Det finns ingen möjlighet till tvångsutvisning: Det återvändaravtal som fanns innan talibanerna tog makten gäller inte längre.

Det finns ingen möjlighet till tvångsutvisning. Det återvändaravtal som fanns innan talibanerna tog makten gäller inte längre, och Sverige har inga planer på att erkänna eller sluta några avtal med Afghanistans nuvarande regim, vilket bekräftas av migrationsminister Maria Malmer Stenergard i Aftonbladet den 27 april.

Sverige erkänner inte talibanstyret i Afghanistan som legitimt och har inga planer på att upprätta diplomatiska kontakter. Bilden från ett möte i Doha med internationella diplomater i oktober 2021. På bilden syns i främre raden Shahabuddin Delawar, Amir Khan Muttaqi och Khairullah Khairkhwa. Foto: Salma Bashir Motiwala | Shutterstock

För de flesta är det omöjligt att återvända även om de skulle vilja. De flesta afghaner i Sverige saknar giltiga hemlandspass. Eftersom Sverige saknar diplomatiska förbindelser med Afghanistan finns ingen möjlighet att skaffa pass. Migrationsverket tillhandahåller inte de resedokument som krävs för att man ska kunna boka flygbiljetter och visum för mellanlandningar eller släppas in i Afghanistan.

Migrationsverket anger på sin hemsida att den som återvänder frivilligt kan få ett återetableringsstöd på 30 000 kr vid ”hemkomsten”. På förfrågan svarar de att den utbetalande organisationen IOM inte finns på plats i Afghanistan. Detta tyder på att inte ens Migrationsverket ser det som realistiskt att faktiskt återvända.

Talibanernas regim i Afghanistan är inte representerad i FN och är inte internationellt erkänd. Den afghanska grenen av IS växer och skyddas av talibanerna. FN har i en aktuell resolution skarpt fördömt talibanernas behandling av kvinnor.

Det finns inga realistiska skäl att tro att Sverige inom överskådlig tid kommer att erkänna och upprätta diplomatiska förbindelser med Afghanistan.

Det finns inga realistiska skäl att tro att Sverige inom överskådlig tid kommer att erkänna och upprätta diplomatiska förbindelser med Afghanistan. Därmed kommer det fortsatt vara omöjligt att genomföra utvisningar dit.

Att ge uppehållstillstånd till de afghanska medborgare som finns i Sverige skulle gynna alla parter. Polisen, migrationsverket och domstolarna skulle kunna koncentrera sig på andra arbetsuppgifter i stället för att kontrollera papperslösa och hantera förnyade asylansökningar.

Presentation av bokjen Den onödiga flyktingkrisen vid MR-dagarna i Göteborg 2021
Vid MR-dagarna i Göteborg 2021 presenterade artikelförfattarna Karin Fridell Anter och INgrid Eckerman boken ”Den onödiga flyktingkrisen”. Foto: Johan Mikaelsson

Ingen skulle behöva leva underjordiskt och tvingas till svartjobb för att försörja sig, och ingen skulle pressas ut i skuggsamhället. I stället skulle de göra nytta i det svenska samhället och betala tillbaka det som skattebetalarna har lagt ut på deras utbildning. De som redan har jobb skulle kunna fortsätta att jobba och betala skatt och deras arbetsgivare skulle få behålla sina medarbetare.

Utöver detta skulle ett generellt beslut om uppehållstillstånd ge trygghet och framtidshopp till en grupp människor som har drabbats oproportionerligt hårt av lagändringar, oklarheter, fördröjningar och osäkerhet i rättstillämpningen sedan de kom till Sverige för åtta år sedan.

Karin Fridell Anter

Ordförande för Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar (stottepelaren.se)

Ingrid Eckerman

Grundare av nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
 (stoppautvisningarna.blogspot.com)

Referenser | Länkade texter ger en bakgrund

”Trots besluten – polisen utvisar inte barnfamiljer till Afghanistan” (SVT, 3 november 2019)
Ministern om ”limbofallen”: ”Kan oftast utvisas” (Aftonbladet, 27 april 2023)
FN:s säkerhetsråd fördömer talibanernas beslut att förbjuda kvinnor att (FN-resolution 2681, UN-org, 27 april 2023)
”Gymnasielagens ekonomiska konsekvenser” (Den onödiga flyktingkrisen, 27 december 2022)

 

Läs också | Intervju kring antologin Den onödiga flyktingkrisen

Högt pris för afghaner i Sveriges ”onödiga flyktingkris”

Print Friendly, PDF & Email
Ingrid Eckerman och Karin Fridell Anter

Ingrid Eckerman och Karin Fridell Anter var huvudredaktörer för antologin ”Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021” (onodigaflyktingkrisen.se) utgiven hösten 2021. Ingrid Eckerman är pensionerad läkare och grundare av nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Karin Fridell Anter är arkitekt, teknologie doktor och docent, verksam som färgforskare och författare av facklitteratur om färgteori och färgsättning. Från 2016 är hon engagerad i nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan och sedan 2019 ordförande för Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar.