Gemensam aktion för utvisningshotad journalist

Afghanistan är präglat av decennier av våld och en oviss framtid. Foto: Everett Atlas, karta 1897 /Shutterstock
Beräknad lästid 3 minuter

Journalisten Elyaas Ehsas blev på grund av sin rapportering 2015 måltavla för talibanerna. Han flydde men hotas nu av utvisning till Afghanistan. Svenska Pen, Svenska Journalistförbundet och Reportrar utan gränser vädjar i den här gemensamma debattartikeln om att Ehsas ska få stanna i Sverige.

I dagarna väntas den afghanske journalisten Elyaas Ehsas skickas tillbaka till Sverige från Frankrike, enligt Dublinförordningen. Här väntar ett utvisningsbeslut på honom, fattat av en oenig nämnd i Migrationsdomstolen.

Elyaas Ehsas kommer från Kabul, där han arbetade för radio- och tv-sändaren Rah-e-Farda 2013 som politisk reporter. Han rapporterade även om talibanattacker, vilket ledde till att han blev måltavla för frekventa hot från denna väpnade grupp.

Journalisten Elyaas Ehsas
Den afghanske journalisten Elyaas Ehsas hotas av utvisning. Foto: Privat

I oktober 2015 fick han ett telefonsamtal från en medlem av talibanerna som anklagade honom för att samarbeta med utländska makter och förråda sitt land. Han kontaktades igen några dagar senare och uppmanades att ge information om individer som var talibanmål.

När han vägrade att samarbeta blev han hotad. Han rapporterade dessa hot till polisen, men ingenting gjordes. Ehsas gömde sig i flera dagar. Men av fruktan för sin säkerhet flydde han till Sverige med sin bror. Talibanerna fortsatte hota hans familj i Kabul och de flydde till Pakistan.

Trots att Migrationsdomstolen inte bedömer att det finns skäl att ifrågasätta att Elyaas Ehsas har arbetat som journalist i sitt hemland anser den oeniga nämnden inte att Ehsas har skyddsskäl. Som en av nämndemännen i målet skriver:

”Journalister är en utsatt grupp. Det finns ingen tvekan om att han är journalist och att han kommer fortsätta sin verksamhet. Hans familj har blivit tvungen att flytta till Pakistan p g a hans verksamhet. Det finns en hotbild. Han kommer inte ha yttrandefrihet i landet. Han ska därför beviljas flyktingstatus och uppehållstillstånd samt resedokument.”

Efter att Migrationsverket fastställt utvisningsbeslutet i juni 2020 lämnade Elyaas Ehsas Sverige. Han har ansökt om asyl i Frankrike, men kommer att avvisas till Sverige.

Vi anser att det finns en reell hotbild mot Elyaas Ehsas på grund av hans tidigare arbete som journalist. Vår bedömning är att talibanerna är lika benägna att hota Ehsas nu som för fem år sedan. Att han flydde till Europa stärker hans status som förrädare i deras ögon.

Om han utlämnas från Frankrike vädjar vi om att utvisningen från Sverige stoppas.

Jesper Bengtsson, ordförande Svenska PEN
Ulrika Hyllert, ordförande Svenska Journalistförbundet
Erik Halkjaer, ordförande Reportrar utan gränser


Artikeln har under rubriken ”Vi protesterar mot utvisningen av Elyaas Ehsas” den 1 april 2021 publicerats på SJF.se (Journalistförbundet), svenskapen.se (Svenska Pen) och reportrarutangranser.se (Reportrar utan gränser).

 

Flera nya vändningar under veckan

Blankspot skriver den 6 april att vårdpersonal vägrat ta ett pcr-test på Ehsas, vilket är ett krav för att kunna skicka utvisade asylsökande människor över landgränser. Den 2 april lyfte journalisten Martin Schibbye fram Elyaas Ehsas historia i en längre artikel på Blankspot, där Ehsas och hans advokat intervjuas.

Tidningen Journalisten skriver den 8 april att Internationella journalistfederationen och det franska journalistförbundet vädjar till franska myndigheter om att låta Ehsas stanna i Frankrike, men att det enligt RSF pekar på att han kommer att skickas till Sverige nu i dagarna.

Den 9 april protesterade SJF och IFJ tillsammans med det franska journalistfacket direkt till franska regeringen. På eftermiddagen den 9 april skriver Journalisten i en ny artikel att Ehsas nu gått under jorden i Frankrike för att undvika deporteras till Sverige och senare till Afghanistan.

Läs mer Situationen i Afghanistan

Sydasien speglar och beskriver situationen i Afghanistan. Här finns artiklar om Afghanistan som publicerats på Sydasien.se 2011–2021 samlade. I arkivet finns än fler artiklar i de tryckta tidskrifterna.

Print Friendly, PDF & Email
Redaktionen Sydasien

Sedan 1977 följer Sydasiens redaktion med lika delar hjärna och hjärta regionen Sydasien – länderna Indien, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan, Nepal, Bhutan och Maldiverna. Vi befinner oss i nuet, blickar framåt, med historian i minnet.