”Fel att utvisa till ett Afghanistan på randen till kaos”

Genom det mångsidiga bokprojektet ”Den onödiga flyktingkrisen” ska frågan om utvisningarna till Afghanistan sättas på agendan. En av initiativtagarna, Ingrid Eckerman ger här en bild av det för flyktingarna högst prekära läget.