Faran i luften: Långsam förgiftning i indiska hem

Vattendimman ska dämpa smogen
Vatten sprutas på gator i Delhi i november 2021 för att binda hälsovådliga damm- och avgaspartiklar. Foto: Pradeep Gaurs /Shutterstock
Beräknad lästid 4 minuter

Under november 2021 var luften i Delhi så farlig att andas in att skolor fick stängas och transporter stoppas. Nio av världens tio mest förorenade städer ligger i Indien. Flera miljoner indier dör i förtid.  ”Omvärlden måste bli mycket mer högljudd i den här frågan”, skriver människorättsjuristen Parul Sharma.

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att cirka sju miljoner människor globalt dör i förtid varje år av sjukdomar kopplade till luftföroreningar. WHO sätter problemet i paritet med effekterna av rökning och ohälsosam kost.

Enligt Environmental Protection Agency (EPA) kan nivåerna av luftföroreningar inomhus vara två till fem gånger högre än utomhus. Forskare menar att mest exponering för luftföroreningar faktiskt sker inomhus.

Det indiska köket
Eldning av ved för matlagning gör att det sticker i lungor i otaliga indiska hem. Bilden från Agara, Karnataka. Foto: Harsha K R /Flickr, CC 2.0

Detta utgör en särskild anledning till oro för Indien, som har världens värsta luftföroreningar. I Indien finns 22 av världens 30 mest förorenade städer (se mer statistik i slutet av artikeln).

Regeringsdata visar att Delhi 2021 registrerade sin värsta novemberluft på sex år. Invånarna upplevde inte en enda dag av acceptabel nivå av luftkvalitet under november. Skolor stängdes på grund av förvärrade föroreningsnivåer och situationen var så svår att den också föranledde en sträng varning från Indiens högsta domstol.

En blandning av faktorer som fordons- och industriutsläpp, damm och vädermönster gör Delhi till världens mest förorenade huvudstad. Luften blir särskilt giftig under vintermånaderna eftersom bönder i grannstaterna bränner skördestubb på sina fält.

Och fyrverkerier under Diwali-festivalen, som sker samtidigt, försämrar bara luftkvaliteten. Låg vindhastighet spelar också en roll eftersom den fångar föroreningarna i den lägre atmosfären.

Satellitbilder från Nasa visar att det fanns 90 984 bränder från bränning av skördestubb i tre delstater, Punjab, Haryana och Uttar Pradesh, mellan 1 oktober och 28 november. Det var det högsta antalet på fem år, enligt en rapport från Council on Energy, Environment and Water (CEEW).

Trots detta finns det en låg efterfrågan på ren luft eller antagande av defensiva beteenden i hushållen i Delhi, enligt en ny rapport av Energy Policy Institute vid University of Chicago (EPIC), som genomfördes mellan 2018 och 2020.

Kunskap om hur dålig luften i hemmen är skulle kunna göra att indier börjar efterfråga ren luft

För studien undersöktes tusentals hushåll i Delhi med olika socioekonomiska bakgrunder och fann att rika och fattiga hushåll påverkades lika mycket. Forskare observerade att även när människor utan kostnad fick en gratis mätare för kvalitet på inomhusluften och spårning av föroreningar hem, var intresset litet och användningen begränsad.

”När du inte känner till föroreningsnivåerna i dina hem, så oroar du dig inte för det, och därför är det mindre troligt att du vidtar korrigerande åtgärder”, säger doktor Kenneth Lee, huvudförfattaren till studien.

”Endast med ökad medvetenhet kan efterfrågan på ren luft ta fart.”

Forskare menar att hushåll med höga inkomster var 13 gånger mer benägna att äga luftrenare än låginkomsthushåll. Ändå var nivåerna av luftföroreningar inomhus i dessa hem bara tio procent lägre än hos de människor som bor i missgynnade miljöer.

”I Delhi är slutsatsen – oavsett om någon är rik eller fattig, får ingen andas ren luft”, säger Kenneth Lee. ”Det är en komplex ond cirkel.”

Luftföroreningar i Indien
Halter av partiklar i luften varierar, men koncentrationerna är som högst i de rödmarkerade delstaterna. Illustration: Lancet Planetary Health

Halterna av PM2.5 – väldigt små partiklar som kan fastna i människors lungor och ge upphov till skador – är mycket högre i Delhi än Världshälsoorganisationens (WHO) säkerhetsgräns. Flera studier har varnat för hälsoriskerna med att andas så giftig luft.

Nyligen fann en gemensam studie av Lung Care Foundation och Pulmocare Research and Education att exponering för höga nivåer av luftföroreningar kan göra barn överviktiga och utsätta dem för större risk att utveckla astma. Studien var den första i Indien som etablerade ett samband mellan överviktiga barn, astma och luftföroreningar.

Omvärlden behöver bli mycket mer högljudd i frågor som rör sambanden mellan luftföroreningar och en bredd av sjukdomar och hotbilder för människan. Väldigt mycket forskning finns på plats, och vi behöver förmedla den mycket tydligare.

Sambanden mellan föroreningar och människan är på riktigt, och utgör verkligen en livsfarlig förbindelse.

Ett renare Indien
Indiens framtid? På den ombyggda och i november 2021 nyinvigda marknaden Chandni Chowk i Delhi tillåts under dagtid ingen fossildriven trafik. Foto: Pradeep Gaurs /Shutterstock

Läs mer | Skrämmande statistik om luftföroreningar

I Indien beräknas 1,67 miljoner invånare ha dött i förtid 2019 som en följd av luftföroreningar, enligt en vetenskaplig artikel i tidskriften The Lancet Planetary Health. Det motsvarar 17,8 procent av alla dödsfall i landet det året. Än fler drabbas av sjukdom och hälsoproblem.

I artikeln i Lancet redovisas även trender vad gäller olika typer av partiklar och var de kommer från. Luften är generellt sämre i delstaterna i mellersta Indien. Den dåliga luften leder även till ekonomiska förluster för individer och landet i stort. Värst drabbas huvudstaden Delhi.

Aktuellt luftkvalitetsindex listas av IQAir. Här finns också en lång lista över världens mest förorenade städer. För den som vill sluka statistik finns mycket att ta del av här.

I samband med att den dåliga luften i Indien uppmärksammades strax efter COP26 i Glasgow sammanfattade Al-Jazeera fakta i en övergripande artikel.

Läs också artikeln nedan på Sydasien.se från den 18 november 2021 (med bild på den gigantiska luftrenaren som togs i drift i Delhi under 2021):

Kännbart internationellt tryck på Indien efter COP26

Print Friendly, PDF & Email
Parul Sharma

Parul Sharma är människorättsjurist med fokus på Sydasienregionen. Hon var medlem av Tidskriftsföreningen Sydasiens styrelse 2020-2023.