Direkt från Tamil Nadu; torka, missväxt, självmord och ogiltiga sedlar

En grupp bönder från byn Mallanampatty diskuterar hur de kan anpassa sitt jordbruk till det rådande klimatet. Foto: Josefin Aldegren
En grupp bönder från byn Mallanampatty diskuterar hur de kan anpassa sitt jordbruk till det rådande klimatet. Foto: Josefin Aldegren
Beräknad lästid 4 minuter

Likt en gigantisk mur tornar bergen upp sig runt böndernas odlingar i området kring Nilakottai i den sydindiska delstaten Tamil Nadu. På väg för att göra en intervju ute på landsbygden passerar vi flod efter flod och beundrar det vackra landskapet. Men något saknas.

Under broarna, där det förr rann vatten i mängder, är det idag torrt. Istället syns betande kor och getter. Vi får höra historier om hur människor för 30 år sedan badade i ett överflöd av vatten och fångade färsk fisk från sjöarna. Nu ser vi bara en och en annan vattenpöl som blir en smärtsam påminnelse om det som en gång var.

Det brukar sägas att ett nytt år innebär nya möjligheter, men i Tamil Nadu har 2017 präglats av sorg. Delstaten har lidit det största antalet dödsfall någonsin på grund av självmord och stressrelaterade sjukdomar. Monsunen uteblev med 62 procent förra året, vilket gör 2016 till det torraste året på ett århundrade.

Klimatförnekaren. Våra tankar förs till mannen som nyligen blev USAs 45:e manliga president. Bara några timmar efter att Trump svurits in rapporterade flera medier att fliken om klimatförändringar försvunnit från Vita husets hemsida. Global uppvärmning nämns inte längre på sidan. Nu kan en istället läsa om en ny energiplan som endast syftar till att hjälpa till att reducera energipriserna som amerikanerna betalar. Vad håller på att hända?

Just nu sitter en klimatförnekare på USA:s mäktigaste post. En man som gång på gång verkar lägga mer fokus på att reparera sin sårade stolthet än att se människorna runt omkring sig, i USA, i världen. Samtidigt torkar allt fler av Tamil Nadus tusentals floder och sjöar ut på grund av den globala uppvärmningen.
Här är torkan ett faktum som inte går att blunda för. Vi har varit här i tre och en halv månad nu. Regnet lyser med sin frånvaro och för bönderna i de små byarna runt Nilakottai innebär det livsavgörande omställningar.

Framme i byn Pappinayakanpatti berättar en kvinna vid namn Pandeeswari att årets skörd uteblivit på grund av torkan. Att största hotet mot bönderna här i byarna är klimatförändringarna. Familjer tvingas migrera. Missväxt leder till stora skulder. Människor dör på grund av detta.

När rupees blev ogiltigförklarade. Till råga på allt bestämde sig premiärminister Naendra Modi att över en natt ogiltigförklara alla 500- och 1000 rupeesedlar i ett försök att bekämpa den utbredda korruptionen som existerar i landet. Ett beslut taget av ännu en politisk ledare som inte kan se människorna omkring sig, och som har fått förödande konsekvenser för landets bönder.

Sedlarna som förlorade sitt värde utgjorde 86 procent av Indiens kontantdominerande ekonomi, och med världens näst största befolkning och nästintill stopp i pengaflödet blev det minst sagt kaotiskt. Dagliga slagsmål i bankomatkön speglade den desperation som många kände för att komma åt de få nytryckta sedlar som fanns.

Problemet kvarstår fortfarande och för bönderna innebär det här alltså en ohållbar levnadssituation och allt blir till en ond cirkel. Utebliven inkomst från sitt jordbruk i kombination med torkan och den svåra pengasituationen har lett till att många kämpar med att få mat på bordet, betala tillbaka sina lån till banken och ta nya lån för att kunna köpa frön att odla.

Foto: Rebecka Strand
För bara några år var den här platsen full av grönska. Men bristen på regn har gjort området kargt och torrt. Foto: Rebecka Strand

Ovissheten. Att inte veta hur en ska överleva vardagen och betala tillbaka skulderna som ökar har lett till att människor dör av stressen eller inte ser någon annan utväg än att ta sina liv. Även de som tvingas lämna sina byar och migrera till städerna har stora problem att hitta ett arbete då konkurrensen är hög. Den ofrivilliga migrationen är också är ett stort problem för landet då jordbruket är grundpelaren i Indiens ekonomi och matproduktion.

I Tamil Nadu har den globala uppvärmningen och överexploateringen av naturresurser som bland annat grundvattnet haft större påverkan på bönderna då de själva har små möjligheter att påverka sin situation. Bönder är oftast direkt beroende av de lokala ekosystemen, och när dessa system kollapsar på grund av exempelvis torka blir det svårare att hitta alternativ inkomst.

Detta leder till att människors rätt till liv, hälsa och säkerhet kränks. Ironin kommer som ett slag i ansiktet när vi tänker på att Donald Trump, som numera anses vara en av världens mäktigaste män, förnekar att detta händer på grund av klimatförändringar. Att den globala uppvärmningen saknar vetenskapliga bevis.

Men vet du vad Trump? Vi alla är en del av ekosystem och beroende av rent vatten, ren luft och brukbar jord för matproduktion. Oavsett om du är president eller en bonde på den indiska landsbygden påverkas du om dessa ekosystem faller samman och det är ingen situation som går att köpa sig ur.

Samtidigt här i Indien möter vi dagligen en mängd människor som inte har en aning om vem Donald Trump är. Vi är fascinerade över hur mycket utrymme han får överallt och hur mycket utrymme vi ger denna man i våra tankar.

Han är svårt att koppla bort. Men när vi arbetar med människor som viger sina liv åt att bygga upp klimatanpassade samhällen, istället för att förneka alla problem, kommer vi på bättre tankar: Att vi är starka tillsammans! Och det är just där vi vill lägga vårt fokus.

Print Friendly, PDF & Email
Josefin Aldegren Rebecka Strand

Vi gör båda praktik i Indien för Framtidsjordens nätverk i Asien. Framtidsjorden är ett internationellt nätverk som arbetar för en ekologiskt hållbar värld. Just nu befinner vi oss i Tamil Nadu där vi får följa organisationen CIRHEPs (Center for improved rural health and environmental protection) arbete med vattenbevaring och ekologiskt jordbruk.

1 Kommentar
  1. Det är ju förskräckligt hur de har det. Att dom orkar o kan kämpa vidare är fantastiskt.Den den Trump skulle skickas dit för att se hur folk har det utan vatten m m . Ett mycket mycket bra reportage.