Bangladeshisk framgång: Kvinnliga världsförbättrare

Lekledare i Play Lab i Bangladesh
En lekledare i ett BRAC Play Lab, ”leklabb”. Foto: Shananuzzaman Angkan /BRAC
Beräknad lästid 4 minuter

Kvinnor och kvinnodagen till ära lyfter Erum Mariam, vd för BRAC Institute of Educational Development i Bangladesh, fram ett framgångsrecept. Det handlar om kvinnliga utbildare som arbetar med lekbaserat lärande för små barn kombinerat med stöd till föräldrar.

Internationella kvinnodagen 8 mars 2022

Minst 175 miljoner barn har inte tillgång till lekbaserad förskoleutbildning av hög kvalitet. Världen behöver 69 miljoner nya lärare till 2030. Kvinnor – särskilt de som fungerar som icke-formella utbildare har nyckelfunktion i att möta detta behov.

Kvinnor runt om i världen spelar avgörande roller i utbildning av barn – som pedagoger, övrig skolpersonal och som föräldrar till elever. Kvinnor arbetar också som utbildare och icke-formella lärare för att förbättra utbildningen i stort.

När vi firar internationella kvinnodagen, 8 mars, måste vi belysa den viktiga roll kvinnor spelar i det pågående förändringsarbetet. Vid BRAC Institute of Educational Development (BRAC IED) i Bangladesh bedriver vi forskning, utvecklar läroplaner och utbildar kvinnor för att bli skickliga mentorer i såväl Asien som Afrika.

Det gör det möjligt för oss att vara innovativa. Nya rön och metoder används effektivt och brett genom att kvinnor i lokala samhällen rekryteras och därefter anpassar program efter lokalt tillgängliga resurser.

En nyligen genomförd studie av forskare vid University of Cambridge och Columbia University, med stöd av forskare i Bangladesh, understryker metodens betydelse.

En färsk studie som pågått under två år visar att barns utveckling gynnas genom lokalt utbildade kvinnor som arbetar för att uppnå viktiga mål för små barn. Oavsett vilken nivå de befinner sig på kan de sedan var väl förberedda för att börja den ordinarie skolan.

Fokus för forskningen är BRAC:s Play Lab (”leklabb”) i Bangladesh. Barn i åldrarna tre till fem år deltar i aktiviteter som kretsar kring lek. En flexibel läroplan anpassas för lokala miljöer, och främjar barnens kognitiva, språkliga, fysiska och socio-emotionella utveckling.

Lekledare i Bangladesh
Kvinnor utbildas till icke-formella utbildare, lekledare, vid BRAC. Foto: Shananuzzaman Angkan

Aktiviteterna leds av icke-formella utbildare, vilka kallas lekledare, Play Leaders. Unga kvinnor utbildats i BRAC IED, som också utformar läroplanen. Resultatet visar på kraften hos lekledarna och att Play Labs fungerar.

Utbildarna utgör ryggraden. Överallt i världen finns kvinnor med potential. Häri ligger nyckeln till att skala upp metoden genom nya samarbetspartners.

Vid covid-19-pandemins inledning var lekledarna först att förnya sina arbetsmetoder. Genom mobiltelefoner höll de kontakt med barn och lärare. Det ledde till skapandet av Pashe Achhi, vilket betyder ”Bredvid dig”.

Distansutbildning ger både möjlighet till lärande för barn och psykosocialt stöd för föräldrar och vårdgivare. Vid kriser blir det en nödinfrastruktur för tidig utveckling.

Experter vid BRAC IED har samlat psykologer och utvecklare av lekbaserade läroplaner för att skapa 20-minuters manus för telefonsamtal bestående av två delar. En del består av psykosocialt stöd och den andra innehåller lekbaserat lärande.

Illustration: Rubab-Al-Islam
En serie-strip visar hur det kan gå till vid samtal mellan utbildaren och barn och deras föräldrar. Illustration: Rubab-Al-Islam

Nu har 1 300 lekledare utbildats. De har haft 20-minuterssamtal en gång i veckan med vårdgivare och barn. Totalt skedde 40 000 samtal varje vecka tills Play Labs öppnade på vanligt sätt igen.

Fokus på kvinnor som informella utbildare härrör från BRAC:s satsning på kvinnor i samhällen över hela Bangladesh som ska fungera som katalysatorer för förändring i en mängd olika roller.

Här fungerar de som hälsoarbetare, leverantörer av rättshjälp, programarrangörer, informella utbildare och mobiliserar civilsamhället. De har utgjort en ryggrad i Bangladeshs otroliga sociala utveckling.

I början av 1980-talet stod Bangladesh inför enorma utmaningar. Av barnen i primär ålder var det så många som 40 procent som inte gick i skolan. Hälften av eleverna som skrevs in hoppade av och bara 30 procent gick vidare till grundskolan.

Erum Mariam, vd BRAC
Erum Mariam, vd BRAC IED.

BRAC gjorde om utbildningen. Istället för att eleverna skulle ta sig till skolor lång bort tog BRAC skolorna nära eleverna. Ett omfattande system med skolor i nästan varje samhälle infördes och kvinnor utbildades att undervisa årskurserna ett till fem.

Utbildningen av icke-formella lärare möjliggjorde snabb uppskalning. Resultaten var imponerande. Nära 100 procent av eleverna gick nu ut femte klass, och BRAC-elever och vid de statliga proven klarade sig genomgående bättre än folkskoleelever.

Kvinnors roll som icke-formella utbildare måste hyllas. De gör stor skillnad. Och med än fler utbildare kan metoden få en avgörande betydelse i en positiv samhällsutveckling.

Erum Mariam /IPS
Verkställande direktör
BRAC Institute of Educational Development
vid BRAC University i Bangladesh.

Läs mer | BRAC

Webbplatserna för BRAC respektive BRAC IED är värda ett besök. BRAC (Building Resources Across Communities) är en NGO (icke-statlig organisation) inriktad på ”globala södern”, med huvudkontor i Dhaka, Bangladesh. Uppdraget och visionen är att stärka människor och samhällen och minska fattigdom, analfabetism, sjukdomar och sociala orättvisor.

BRAC grundades i samband med självständigheten för Bangladesh, 1972. Organisationen finns i samtliga 64 distrikt i Bangladesh och dessutom i ytterligare elva länder i Asien, Afrika och Sydamerika. Av de 90 000 anställda är drygt 70 procent kvinnor.  /Sydasien

Läs också:

COP26: Sätt fokus på klimatåtgärder för de fattigaste

Print Friendly, PDF & Email
Nyhetsbyrån IPS

Inter Press Service är en internationell nyhetsbyrå med omkring 500 journalister, merparten lokalt förankrade i fler än 130 länder. IPS fokuserar på och bevakar FN, mänskliga rättigheter, internationell politik, ekonomi, freds- och utvecklingsfrågor samt miljö och klimat. IPS grundades 1964.