Äntligen förklaras oskuldstest olagliga i Pakistan

Pakistanska kvinnors rättigehter stärks
Beskedet från Högsta domstolen i Lahore innebär att de mänskliga rättigheterna för kvinnor och flickor stärks i Pakistan. Foto: Skycopter Films Archives /Shutterstock
Beräknad lästid 2 minuter

Beskedet från Högsta domstolen innebär en stor framgång för rättighetsgrupper som kämpat mot det så kallade tvåfingertestet, som i Pakistan använts som oskuldstest för att granska kvinnans könsorgan efter våldtäkt och sexuella övergrepp. Människorättsjuristen Parul Sharma välkomnar beskedet.

Tvåfingertestet, även kallat oskuldstestet, handlar om en påträngande fysisk undersökning av kvinnans vagina för att fastställa en intakt hymen efter sexuella övergrepp och våldtäkt.

I en lång dom skrev domaren Ayesha Malik vid Lahore High Court (motsvarande Högsta domstolen) att oskuldstestet ”förolämpar det kvinnliga offrets värdighet” och strider mot artikel 9 och artikel 14 i Pakistans konstitution, som beskriver en individs, kvinna eller mans värdighet.

Domaren vid Högsta domstolen menade vidare att sådana tester var ovetenskapliga, att de inte hade någon som helst medicinsk grund och förolämpade det kvinnliga offrets personliga värdighet. Domstolen beordrade myndigheterna att omedelbart ”se till att oskuldstester inte utförs vid en medicinsk-juridisk undersökning av offren för våldtäkt och sexuella övergrepp.”

Trots stark kritik och opålitlighet, fortsätter dessa tester fortfarande inom vissa områden i Pakistan. Många gånger tvingas flickor till dessa tester där samhällen och familjer misstänker ”lättfotade beteenden”, vårdpersonal betalas och mutas för att utföra dessa oskuldstest i hemmets mörker.

I grannländerna Indien och Bangladesh pågår dessa tester i informella sammanhang trots att de är förbjudna i lag

Grannlandet Indien förbjöd testet år 2013, och Bangladesh förbjöd det år 2018. Dock pågår dessa hemska tester i informella sammanhang om det föreligger misstanke om att flickan inte är oskuld längre.

Testerna är ofta en beställning gjorda av fäder och bröder. Testen utgör fortfarande en stor del av hedersrelaterat våld mot kvinnor i dessa länder.

FN beskriver oskuldstester som att de inte har någon vetenskaplig eller medicinsk grund och anser dessa vara ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Kvinnor och flickor kan tvingas in i testerna, som ”ofta är smärtsamma, förödmjukande och traumatiska” och kan drabbas av psykologiska, fysiska och sociala konsekvenser, särskilt i fall av våldtäkt, enligt WHO (FN:s världshälsoorganisation).

Trots uppmaningar från olika FN-organ att avsluta praxis fortsätter den och har dokumenterats i minst 20 länder – inklusive USA.

Att tvåfingertestet nu olagligförklaras banar vägen för nästa diskussion om den mentalitet som fortfarande kopplar tillförlitligheten för våldtäktsoffrets påståenden till hennes personliga dygd och ära i rättsliga processer.

Med andra ord kan det vara något i flickans uppförande och beteende som föranledde våldtäkten eller annat sexuellt övergrepp? Resan är lång för rättvisa och rättssäkerhet för Sydasiens kvinnor, men Högsta domstolens beslut visar på ett ljus i tunneln för rättighetskämpar.

Pakistan firar med flaggor i topp
Det finns, som på bilden, all anledning att fira i Pakistan efter beslutet i Högsta domstolen i Lahore. Foto: Rawpixel /Shutterstock
Print Friendly, PDF & Email
Parul Sharma

Parul Sharma är människorättsjurist med fokus på Sydasienregionen. Hon var medlem av Tidskriftsföreningen Sydasiens styrelse 2020-2023.