Rana Rizvi

Rana Rizvi är frilansskribent och har en master i journalistik från University of Karachi. Rana har fokus på sociala och politiska frågor och särskilt sådana som rör kvinnor, barn och miljö och har skrivit för pakistanska tidningar som Dawn, The News och Star Daily samt för tidningar i Indien, USA, Storbritannien och Sverige. Hon är bosatt i Toronto och arbetar även som tolk och på bank.

Pakistans nya regering måste bota sjukan extremism

Den senaste incidenten kring en anklagelse om hädelse pekar på en sjuka i Pakistan – islamistisk extremism. För Sydasien sammanfattar Rana Rizvi resultatet i valet 2024 och benar ut hur små religiösa partier bidragit till att sprida extremism i det pakistanska samhället och hur hädelselagen används för onda syften.

Allt fler sexövergrepp mot barn uppdagas i Pakistan

I det pakistanska samhället är det tabu att tala om sexövergrepp mot barn. Å ena sidan vill människor inte tala om sexövergrepp mot barn utan föredrar att dölja eller förneka det. Å andra sidan finns ett stort antal fall av sexövergrepp i olika former i samhället, oavsett klass, språk, samhällsgrupp eller kön.

Rättvisan i Pakistan

De omänskliga hädelselagarna i Pakistan

Enligt religionen islam ska minoriteter få lagligt och socialt skydd och behandlas som jämlika medborgare. I Pakistan tillämpas hädelselagar och dödsstraff utdelas. Lynchning före rättegång förekommer också. Sydasiens Pakistankännare, Rana Rizvi, redogör för situationen för icke-muslimer i dagens Pakistan.