Kristina Myrvold
Kristina Myrvold

Kristina Myrvold är doktor i religionshistoria och arbetar som forskare och lärare i religionsvetenskap vid Linnéuniversitetet. I sin forskning har hon specialiserat sig mot indiska religioner och sikhismen med fokus på religiösa textbruk, rituell praktik och historiografi, liksom indisk migration och identitetsskapande processer i diasporan. Hon har sedan 1990-talet rest och bott längre perioder i Indien.