Katak Malla
Katak Malla

Katak Malla är jurist med ett särskilt intresse för vatten, klimat och miljö, med doktorsexamen i folkrätt från Stockholms universitet. Han har också utbildning i statsvetenskap. Katak har varit forskare och föreläsare inom juridik vid flera lärosäten, numera vid Stockholms universitet. Han har publicerat ett flertal artiklar inom juridik, politik och internationella relationer och hans övergripande intresse är humanistisk filosofi. Han är född i Nepal, men bosatt i Sverige sedan många år.

Buddha och Lumbini

Utvecklingen av Buddhas födelseort Lumbini i Nepal har blivit storpolitik. Platsen bör utvecklas till ett centrum för vä…

0 Delningar