Josefine Mattsson

Josefine Mattsson har en fil.kand. i fred- och konfliktkunskap från Uppsala universitet. Genom Svalorna Indien Bangladesh har hon under 4,5 månader gjort praktik hos deras partnerorganisation Grameena Mahila Okkuta, som arbetar för att stärka kvinnors rättigheter på den sydindiska landsbygden.