Ingrid Eckerman och Karin Fridell Anter

Ingrid Eckerman och Karin Fridell Anter var huvudredaktörer för antologin ”Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021” (onodigaflyktingkrisen.se) utgiven hösten 2021. Ingrid Eckerman är pensionerad läkare och grundare av nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Karin Fridell Anter är arkitekt, teknologie doktor och docent, verksam som färgforskare och författare av facklitteratur om färgteori och färgsättning. Från 2016 är hon engagerad i nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan och sedan 2019 ordförande för Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar.

Afghaner på flykt i Europa

Inga flyktingar kan skickas till talibanstyret i Afghanistan

Tusentals afghanska flyktingar lever i Sverige utan rättigheter, utan bidrag och utan rätt att försörja sig genom arbete. Samtidigt kan de inte utvisas till talibanernas Afghanistan. Därför bör de ges uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder, skriver Ingrid Eckerman och Karin Fridell Anter.