Hasini A. Haputhanthri

Fristående konsult och forskare inriktad på utveckling och konst i Sri Lanka. Ingår i ett nätverk med forskare och andra som är inriktade på dialog kring historia och försoning. Utbildad sociolog från universiteten och i Delhi och Lund, och senare specialiserad inom muntlig berättelse och museiantropologi vid Columbia University, New York. Hennes nuvarande forskning är inriktad på att återuppfinna museer som platser för innovativ pedagogik och engagemang bland allmänheten.