Hans Magnusson
Hans Magnusson

Hans Magnusson är sedan 1998 engagerad i daliternas villkor i Sydasien. Han besöker regelbundet Indien och har lärt känna daliter som lever under traditionella villkor, men också aktivister, akademiker, författare och konstnärer. Genom dessa och litteratur har han fått förståelse för daliternas villkor och hur de genom aktivism, kultur och politik arbetar för att hävda sina medborgerliga rättigheter. Han är sedan 2002 knuten till det internationella nätverket för solidaritet med daliter (IDSN) och har deltagit i lobbyinsatser inom FN, EU och UD för daliternas sak.