Fredrik Larsson
Fredrik Larsson

Fredrik Larsson studerar Orientalistikprogrammet med Hindi-Urdu och Sydasienvetenskap på Uppsala universitet. Han har ett år kvar av sin utbildning och senare skulle i framtiden vilja studera hållbar utveckling och kombinera det med studier i indiska språk och kulturer för att kunna göra en insats i denna del av världen.