Felix Berger

Felix Berger studerar juristprogrammet vid Örebro universitet. I 4,5 månader var han utlandspraktikant för Svalorna Indien Bangladesh på deras partnerorganisation Keystone Foundation som arbetar med urfolks rättigheter i södra Indien.

Männen är på väg till en ceremoni för att hedra skogens vattenkällor. Foto: Felix Berger

Indiska urfolk kräver sin rätt att leva av skogen

I Nilgiribergen i Tamil Nadu, södra Indien, verkar organisationen Keystone Foundation för att bevara Indiens urfolks traditionella levnadssätt och ta till vara på deras rättigheter. Arbetet sker med ekoutveckling som ledord, det vill säga att urfolkens rättigheter ska förbättras samtidigt som man värnar om naturen runtom dem.