Felix Berger
Felix Berger

Felix Berger studerar juristprogrammet vid Örebro universitet. I 4,5 månader var han utlandspraktikant för Svalorna Indien Bangladesh på deras partnerorganisation Keystone Foundation som arbetar med urfolks rättigheter i södra Indien.