Felicia Gustafsson

Felicia Gustafsson har två kandidater från Lunds universitet, en i Mänskliga rättigheter och den andra i Freds- och konfliktstudier, samt en masterexamen i Internationell rätt och säkerhet. Hon har tidigare studerat internationell rätt på University of Buenos Aires och på University of Alicante. Hon var praktikant på Evidence, Svalorna Indien Bangladesh partnerorganisation, i fyra månader under 2022.

Protest för lvinnors rättigheter

Kamp för att lösa sexualbrott och förändra systemet

Kvinnorättsaktivister bidrar till att allt fler kvinnor känner till sina rättigheter och står upp för dem. Det konstaterar Felicia Gustafsson som gjort praktik på organisationen Evidence i Madurai, Tamil Nadu. Daliter är i högre grad utsatta för sexuellt våld. Nu hörs deras röster allt starkare.