Danish Sial

Danish Sial tjänstgjorde med Svenska Försvarsmakten i Afghanistan 2008. Han har en examen i freds- och konfliktvetenskap, Uppsala universitet.

Danish Sial i Afghanistan 2008

”Västs intressen ställdes framför demokratimål”

Danish Sial följer utvecklingen i Afghanistan, där han tjänstgjorde för Isaf 2008. Han ser en grund till misslyckandet, talibanernas återkomst, i att väst satte egna nationella intressen, för demokrati- och samhällsbyggande.