Ashok Kaul

Ashok Kaul är professor i sociologi vid Benares University, Indien. Han är även gästproffessor vid Göteborgs Universitet. Han är författare till boken “Kashmir:contested identity. Closed systems open choices” (2011).

Den största utmaningen inför det nya ledarskapet

Våld och osäkerhet har präglat valet i Pakistan. Partiet Muslim League blev det i särklass största politiska partiet, inget av de andra partierna blev ens hälften så stort. Valkampanjerna stördes däremot av våld och politiska mord, med undantag för Punjab.