Andrea Stålberg och Felicia Gustafsson

Andrea Stålberg och Felicia Gustafsson har hösten 2022 praktiserat fyra månader vid organisationen Evidence i Tamil Nadu genom den svenska organisationen Svalorna Indien Bangladesh. Felicia har dubbla kandidatexamina från Lunds universitet, en i mänskliga rättigheter och en i freds- och konfliktstudier, samt en masterexamen i Internationell rätt och säkerhet. Hon har tidigare studerat internationell rätt på University of Buenos Aires och på University of Alicante. Andrea Stålberg har en kandidatexamen i globala studier från Högskolan i Jönköping och har tidigare genomfört en fältstudie i Nepal om barnäktenskap som grund för examensarbetet. Andrea har erfarenhet från internationellt utvecklingsarbete och barns rättigheter i Moçambique.

Daliter i Tamil Nadu

Daliternas försvarare först på plats efter hedersmord

Daliter möter dagligen diskriminering i det indiska samhället. I staden Madurai är 37-årige Muthu är en av dem som dagligen kämpar för att upprätthålla daliters rättigheter. Det här är hans berättelse om hur hedersmord berövar människor den fundamentala rätten till liv.