Anders Fänge

Anders Fänge har arbetat med Afghanistan sedan början av 1980-talet, mest som landchef för Svenska Afghanistankommittén (SAK), där han ingår i styrelsen. Han har också arbetat för FN i landet och som journalist. Han föreläser om Afghanistan och har medverkat i ett flertal böcker. Han utnämndes 2012 till hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten på Umeå universitet.

Marknaden ä'r en mötesplats i Afghanistan

Motsättning mellan stad och landsbygd uttalad i Afghanistan

Motsättningen mellan stad och landsbygd är uppenbar i Afghanistan. Sprickorna märks i vardagliga relationer mellan stadsbor och landsortsbor, men har också orsakat väpnade konflikter. Det konstaterar Anders Fänge i boken Sidor av Sydasien – Land, stad och stigar. Här följer ett utdrag.