Alice Hertzberg

Alice Hertzberg är en samhällsengagerad skribent med särskilt intresse för migrationsfrågor som hon även har fokuserat sina masterstudier och ideella engagemang kring. Hon har också studerat mänskliga rättigheter och arbetar idag på en ungdomsorganisation i Lund.

Text om remitteringar till Afghanistan i senaste numret av Sydasien

Privat bistånd till Afghanistan – möjligheter och begränsningar

Många människor i Afghanistan stöttas av släkt och vänner i andra länder. Det råder både osäkerhet och okunskap om hur det fungerar idag, efter att talibanerna haft makten i drygt ett år. Här sätter Alice Hertzberg fokus på remitteringarnas roll för den afghanska ekonomin och befolkningen.