Öbor med diametralt olika syn på krigsslutet

Elva år efter krigsslutet i Sri Lanka
Många dog på båda sidor i Sri Lankas långa inbördeskrig. Den 18–19 maj uppmärksammades krigsslutet. Mannen på bilden står vid ett monument i Colombo. Gemensamt i norr och söder är lidandet som kriget gav upphov till och saknaden av dödade familjemedlemmar och vänner. Foto: Ruwan Walpola /Shutterstock
Beräknad lästid 8 minuter

Sri Lankas krigsvinst mot LTTE-gerillan uppmärksammas officiellt den 19 maj. På grund av rådande utegångsförbud under pandemin sker det nedtonat. I norr och öster har tamiler trotsat utegångsförbud vid mindre sorgeceremonier. Nu väntar förberedelser inför parlamentsval.

Inför det officiella firandet av krigsslutet den 19 maj i närheten av parlamentet i Colomboförstaden Kotte nådde cyklonen som getts namnet Amphan land från Bengaliska viken. Delar av Sri Lanka har sedan en tid redan piskats av monsunregn och varningar för jordskred har utfärdats.

Enligt den engelskspråkiga regeringstidningen Daily News väntas skurar nu ge 150 mm regn på kort tid och hårda vindbyar, ackompanjerade av åskknallar. Allmänheten uppmanas söka skydd, inte minst från stigande vattennivåer i flera floder. Ibland skapar naturen scener.

Singalesiska soldater och politiska ledare stod vid klockan 16 idag i givakt och mindes segern i inbördeskriget och de soldater som förlorade liv och lem i striderna. Under 27 år, 1983–2009, plågades ön av krigsrelaterat våld mellan regeringsstyrkorna och LTTE, Tamilska Eelams befrielsetigrar. Parallellt ägde ett väpnat uppror rum i söder 1987–1989 som tog tiotusentals liv. LTTE bekämpade även andra tamilska grupper som skaffat sig vapen för att uppnå målet om en självständig tamilsk stat i norr och öster.

Bland Sri Lankas tamiler gör minnen ur den blodbesudlade historiska kalendern sig ständigt påminda. Allt kopplas till död, lidande och brustna drömmar. Ingen kan säga hur många som dödades eller försvann. Släkter skingrades och byar ödelades.

Fortfarande syns ärren i landskapet vid Mullivaikkal där Sri Lankas inbördeskrig avslutades i maj 2009. Foto: Johan Mikaelsson

Senaste veckan har minnet av krigets slutskede uppmärksammats och offren hedrats. Tigergerillans sista områden besköts i månader av regeringstrupper. I korselden hamnade 300 000 civila.

Krigsslutet vid byn Mullivaikkal blev grymt

Vid Mullivaikkal, en liten by på en smal strandremsa högt uppe på östra kusten, tog kriget slut. Byns namn ger nu associationer om grymheter. Datumen 17–19 maj bevaras i öbors minne på olika sätt, mest kopplat till etnisk tillhörighet.

Klart är att hundratals tillfångatagna tamilska soldater och ledare avrättades, även gerillaledaren Velupillai Prabhakaran och hans familj. När Prabhakaran till sist kapitulerade inträffade ”The White flag incident”. Händelseförloppet är väl dokumenterat.

En tamilsk parlamentsledamot, flera internationella parter (bland andra journalisten Marie Colvin som intervjuades i BBC) och det indiska FN-sändebudet Vijay Nambiar förhandlade hastigt fram en överenskommelse med en representant för regeringen. En kapitulation under vit flagg skulle ske.

FN har misstankar och bevis för att krigsbrott begicks i Sri Lanka

Regeringssidans version ser annorlunda ut. Några avrättningar ägde inte rum. Allt sköttes enligt krigsregelboken. Men enligt officerare från Sri Lankas armé som uttalar sig anonymt i dokumentärfilmen ”No fire zone” kom order från högsta ort: ”Döda dem alla!” En mängd bilder och filmklipp har läckts från militärer. Dessa och vittnesuppgifter utgör bevismaterial som bland annat finns hos FN.

Misstankarna om krigsbrott och brott mot mänskligheten är starka. Även LTTE har begått handlingar som klassas som krigsbrott och listades av flera länder som en förbjuden terroristorganisation.

Under pandemin har utegångsförbud rått i landet sedan 20 mars, med några få dagars avbrott. Polis och militär har gripit och bötfällt tusentals människor som rört sig ute i samhället utan giltigt tillstånd.

De väpnade styrkorna och polisen har skärpt kontrollerna i norr och öster. Tamiler som velat hedra minnet av de som avled i krigsslutet har stoppats. Inför avslutningen av den tamilska sorgehögtiden måndagen den 18 maj uppmanade försvarsministeriet med hänvisning till coronaviruset människor att stanna hemma och minnas sina döda.

Tidigare chefsministern för Norra provinsen, CV Wigneswaran och tre tamilska politiker som färdades i bil stoppades från att ta att sig till Mullivaikkal, där en särskild ceremoni skulle hållas. I en intervju med Tamilnet sa han att ”det är illavarslande och bådar inte gott om den nye presidenten. När vi följer rådande restriktioner om att hålla avstånd borde vi få åka och uttrycka vår sorg när regeringen i söder tillåts fira att den dödade 100 000 av vårt folk”.

Under dagen kunde människor ändå samlas vid Mullivaikkal utan att militären ingrep. Flera talare pekade på att ett folkmord begåtts och efterfrågade en federal politisk lösning. För tamilers del avslutades sorgehögtiden klockan 19 på kvällen den 18 maj.

President Gotabaya Rajapaksa hyllar enligt Daily News de styrkor som bekämpade den ”separatistiska terrorismen” på ön och säger att uppmärksammandet av segerdagen Ranaviru fyller honom med stolthet. (Vid den tiden var han själv chef för försvarsministeriet och spelade en nyckelroll i krigföringen.)

Gotabaya Rajapaksa, Sri Lankas nuvarande president. Bilden är tagen vid artikelförfattarens intervju med Rajapaksa i maj 2018. Foto: Johan Mikaelsson
Gotabaya Rajapaksa, Sri Lankas president. Bilden tagen vid en intervju med Rajapaksa i maj 2018. Foto: Johan Mikaelsson

Rajapaksa uppmanar till enighet för att bygga ett starkt Sri Lanka som kan utvecklas ekonomiskt i framtiden. Soldaternas heder, som ifrågasatts, har nu återupprättats, liksom säkerheten för alla människor. Han sa idag på minnesdagen, enligt oberoende Daily Mirror, att han inte tvekar att vidta åtgärder och dra sig ur organisationer som ”fortsätter att komma med grundlösa anklagelser och trakassera Sri Lanka säkerhetsstyrkor”.

Det kan antas att han främst tänker på FN:s råd för mänskliga rättigheter, där Sri Lanka i februari än en gång behandlades. Sydasien var på plats och rapporterade.

Sri Lanka får beröm internationellt för hanteringen av coronaviruset

Sri Lanka sticker ut som ett land som lyckats stoppa spridningen av covid-19. Världshälsoorganisationen (WHO) har redan hyllat önationen. I den frågan är USA och Kina överens. De båda stormakterna berömmer president Rajapaksa för det effektiva agerandet under pandemin.

Endast nio människor har avlidit. Sammanlagt 41 000 tester har genomförts och det totala antalet bekräftat smittade har precis passerat 1 000, enligt officiell statistik och 10–20 nya fall rapporteras per dag. Runt 500 soldater, främst från marinen, som stått i frontlinjen i kampen mot viruset vid centrumen för karantän har smittats.

På den tamilska politiska sidan har sprickor uppstått i en redan krackelerad yta. Ett flertal partier samlas under Tamilska nationella alliansens paraply. TNA, som grundades i samband vapenvilan mellan regeringen och LTTE 2002, har hittills hållit ihop.

Talespersonen M.A. Sumanthiran är väl sedd och betraktas av många som en kommande ledare. Men när han i en singalesisk kanal tog avstånd från de metoder som LTTE använde för att nå målet om separation uppskattades det inte av vare sig tamiler i allmänhet eller partikollegor. Byggande av broar till den singalesiska sidan innebär en svår balansakt.

Fyra framträdande partivänner skrev brev till partiets ledare, 87-årige R. Sampanthan (hans förnamn, Rajavarothiam, är så långt och svårstavat att både han själv och tidningarna sällan skriver ut det).

Känsligt för tamiler att klandra LTTE

Det är fortfarande en känslig sak för tamiler att klandra LTTE. Varje tamilsk familj  en koppling till rörelsen och Prabhakaran ses fortfarande av många som den som stod upp mot förtryck.

Förra året mordhotades Sumanthiran och fick stärkt livvaktsskydd. I samband med uttalandet pekas han åter ut som förrädare. Dockor föreställande honom har ställts ut på flera platser i Jaffna med skyltar som ifrågasätter hans auktoritet.

Men vid ett möte med premiärminister Mahinda Rajapaksa den 13 maj talade Sumanthiran för att tamilska politiska fångar ska släppas fria. Enligt indiska The Hindu sa han att ”av de 96 tamilska politiska fångarna har 47 fått en dom och endast en förlåtelse från presidenten kan få dem fria.”

Många har suttit fängslade i mer än 20 år utan rättegång för misstankar om samröre med LTTE. Detta skedde med hjälp av PTA-lagarna som instiftades 1979 och fortfarande är i kraft. Vädjanden, lokalt och internationellt, till regeringen om att avskaffa antiterrorlagarna som ger myndigheter, polis och militär vidsträckta befogenheter har inte hörsammats.

I januari 2020 dog Sellapillai Mahendran, som suttit fängslad sedan 1993, då han fängslades 17 år gammal. Han hade dömts till fängelse i 70 år efter att under tortyr ha erkänt samröre med LTTE, rapporterade Londonbaserade Tamil Guardian då.

I den diskussion som följde på den interna striden i TNA klargör Sampanthan och gjuter olja på vågorna. Det hela sammanfattas med att tamilernas politiska, fredliga kamp för lika rättigheter i samhället inleddes 1949, året efter självständigheten. Den väpnade delen i konflikten var bara en följd av statens misslyckade politik.

Utomstående betraktare kan tycka att det någon form av samsyn skulle underlätta för att kunna gå vidare i relationen. Men vem ska kunna medla?

Gajendrakumar Ponnambalam
Människorättsadvokaten och politikern Gajendrakumar Ponnambalam har besökt FN:s råd för mänskliga rättigheter otaliga gånger Foto: Johan Mikaelsson

Precis som sin far och sin farfar verkar människorättsadvokaten Gajendrakumar Ponnambalam för rättvisa och lyfter fram behovet av självstyre för tamiler i norra och östra Sri Lanka.

Han startade TNPF (Tamilska nationella folkfronten), en avknoppning från TNA, som han representerade i parlamentet fram till 2010. Det nya partiet lyckades vid valen 2010 och 2015 inte vinna någon plats i parlamentet.

Partierna är i stort uppdelade efter etniska skiljelinjer. Singalesiska partier har 207 platser av 225 i parlamentet, medan tamilska partier har sammanlagt 17 platser och ett muslimskt parti endast en plats.

Diskussion om krigsminne
Med hänvisning till coronaviruset ville polis i Jaffna hindra Gajendrakumar Ponnambalam och andra tamiler från att delta vid minneshögtider. Foto: Tamilnet

Under söndagen deltog Ponnambalam och tio partikamrater vid en mindre ceremoni för att hedra minnet av de tamiler som dödades vid krigets slutskede i maj 2019. Polisen ingrep och fotograferade de närvarande.

Det utdömda straffet – två veckors karantän i hemmet – överklagades dagen efter och upphävdes i domstol, rapporterar lokala medier på ön.

Trots att både hans far och farfar mördades för att de uttryckte sina politiska åsikter ser han inget alternativ till att beskriva sakernas tillstånd precis så som han och andra tamiler ser dem.

Parlamentet upplöst sedan början av mars, val kan hållas den 18 juli

Nu hoppas han att på nytt ta en plats i parlamentet. Val kan hållas den 18 juli, vilket är det senaste budet enligt välunderrättade Sunday Times of Sri Lanka. President Rajapaksa upplöste parlamentet den 3 mars för att parlamentsval skulle hållas den 25 april. Valet flyttades på grund av pandemin till den 20 juni, men allt tyder nu på att det flyttas ännu en gång för att ge tid för kampanjarbete.

Det återstår att se hur samhället ska kunna återgå till någon form av normalitet och hur meningsskiljaktigheter och klyftor ska överbryggas, inte växa. Det saknas inte utmaningar på ön vid sidan av att bekämpa coronaviruset.

Print Friendly, PDF & Email
Johan Mikaelsson

Johan Mikaelsson är sedan 2020 redaktör för Sydasien. Johan är frilansjournalist och har skrivit och gjort dokumentärfilm om Sri Lanka med särskilt fokus på mänskliga rättigheter. Hans bok ”När de dödar journalister – En personlig skildring av Sri Lanka”, släpptes 2015. Johan började skriva för Sydasien 1997.