Politik

Inför valet 2014 så gjorde vi på redaktionen en undersökning om hur Sveriges riksdagspartier resonerar kring regionen Sydasien. Detta var ett väldigt uppskattat reportage och därför tänkte vi att vi håller denna tradition vid liv inför årets val. Silver blue flickr

Valspecial 2018

I Sydasiens nya politiska undersökning har samtliga partier svarat. 2014 var det bara fyra partier som valde att svara p…

0 Delningar
1 2 3 4 11