Om Sydasien

Sydasien är en svensk ideell förening som har spridit kunskap om regionen sedan 1977. Sydasien var en kulturell och politisk tidskrift i pappersupplaga. 2011 blev Sydasien en nättidskrift som rapporterar övergripande med nyheter inom kultur, politik, samhälle och nöje från regionens länder: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan och Sri Lanka. Vi är specialister med mångårig erfarenhet av Sydasien. Vårt kontor är globalt, redaktionen och våra medarbetare rapporterar från olika platser i regionen. Sydasien ges ut av den ideella föreningen Sydasien med huvudsäte i Stockholm, Sverige.

2011 överlämnades det redaktionella till Johanna och Nicklas Sommansson som 1 mars 2011 tog in Sydasien i en ny fas – att bli en nättidskrift utan fasta prenumeranter – tillgänglig för alla.

Tidningen förändras förstås i och med det nya redaktörskapet. Den stora förändringen 2011 blir att när Sydasien blir tillgänglig för alla, är att innehållet i viss mån även kommer anpassas till den mångfasetterade läsarkretsen. Självklart kommer vi fortsättningsvis presentera djuplodande reportage av skribenter med spetskunskap.

Sydasien på webben kommer även att delge mer bildreportage, porträttera människor från regionen samt dela resetips och kulturmöten. Sydasien har växt. Och kommer växa ännu mer med hjälp av vårt så när som oändliga utrymme som webben tillhandahåller. Välkommen till Sydasien nättidskrift, mycket nöje.

Läs mer om Sydasiens historia “Sydasiens historia” här!