Maria Tonini
Maria Tonini

Maria är fil.dr i genusvetenskap och arbetar som lektor på Genusvetenskapliga Institutionen, Lunds Universitet. Hennes avhandling (2016) fokuserade på Indiens HBTQ rörelse och utvecklingar inom lagstiftning om homosexualitet.