Kristina Johansson
Kristina Johansson

Kristina Johansson har en MSc i internationella utvecklingsfrågor med fokus på naturresursförvaltning. Under 4,5 månader har hon gjort praktik hos Svalorna Indien Bangladeshs partnerorganisation Deccan Development Society (DDS), som arbetar med matsuveränitet och ekologisk odling som verktyg för att stärka kvinnors och marginaliserade gruppers rättigheter i Indien.