Josefin Aldegren Rebecka Strand
Josefin Aldegren Rebecka Strand

Vi gör båda praktik i Indien för Framtidsjordens nätverk i Asien. Framtidsjorden är ett internationellt nätverk som arbetar för en ekologiskt hållbar värld. Just nu befinner vi oss i Tamil Nadu där vi får följa organisationen CIRHEPs (Center for improved rural health and environmental protection) arbete med vattenbevaring och ekologiskt jordbruk.