Jenny Fristrand
Jenny Fristrand

Jenny Fristrand studerar en master i Mänskliga rättigheter och har sedan tidigare en filosofie kandidat i Globala utvecklingsstudier med fokus på internationella relationer.